...

Tussen 23 en 29 september werden er dagelijks gemiddeld 83,3 patiënten wegens covid in het ziekenhuis opgenomen. Dat is een toename van het zevendaags gemiddelde met 42%. Er liggen nu 1.080 met covid in de Belgische ziekenhuizen - waarvan 50 op intensieve zorg. Dat laatste evolueerde nauwelijks.Het aantal nieuw gerapporteerde besmettingen bedroeg tussen 20 en 26 september dagelijks gemiddeld 2.471. Het zevendaags gemiddelde neemt hier toe met 27%.Er worden nu 12.185 per dag afgenomen - wat ook een lichte stijging inhoudt. De positiviteitsratio neemt nog licht toe tot 20,9%. Het Rt gebaseerd op het aantal besmettingen bedraagt nu 1,164.De huisartsenbarometer rapporteert 36 contacten per 100.000 inwoners wegens covid (nationaal gemiddelde voor week 38). Het aantal consultaties voor griepaal syndroom (ILI) in het netwerk van de huisartsenpeilpraktijken nam gelijktijdig toe tot 143 per 100 000 inwoners.Hoewel het aantal nieuwe gevallen onder de personeelsleden is gestabiliseerd - en er ook niet meer clusters voorkomen -, neemt het aantal nieuwe gevallen en ziekenhuisopnamen wegens covid bij de bewoners van woonzorgcentra toe.Volgens de Risk Assessment Group blijven de meeste indicatoren op niveau 2, behalve de positiviteitsratio die niveau 3 aangeeft en de ICU-bezetting die zich op niveau 1 bevindt.