...

Op 29 juli had 69,4% van de volledige Belgische bevolking al minstens één dosis van een vaccin tegen covid gekregen - 83,4% van de volwassen bevolking (18+). 57,6% was volledig gevaccineerd - 71,4% van de volwassen bevolking.In Vlaanderen had op 1 augustus (volgens de registratie in Vaccinnet+) 75,7% van de volledige bevolking al minstens één dosis van een vaccin tegen covid gekregen - 89,7% van de volwassen bevolking. 62,7% was volledig gevaccineerd - 77,4% van de volwassen bevolking.In Vlaanderen zijn deze week nog 377.466 vaccinaties gepland, waarvan 116.419 eerste doses. Het schema van het aantal geplande leveringen vindt u hieronder (bron: coronacommissariaat).Van 23 tot en met 29 juli werden er gemiddeld 1415,4 nieuw gevallen van covid bevestigd in België - in vergelijking met het gemiddelde van de zeven dagen ervoor bleef dit tamelijk stabiel (-3% zelfs). Besmetting worden vooral gezien in de jongere leeftijdsgroepen.Het aantal ziekenhuisopnamen wegens covid bedroeg tussen 24 en 30 juli gemiddeld 24,1- dat is wel een daling met 16% ten opzichte van de periode van een week daarvoor.Het aantal patiënten in intensive care blijft de voorbije dagen net onder de 100 hangen maar is wel toegenomen tegenover de twee weken daarvoor (81 patiënten op 16 en 17 juli was de voorbije maand het beste cijfer). Het aantal patiënten dat nog beademd moet worden vertoont nu weer een dalende trend (45 patiënten op 30 juli). De positiviteitsratio van de tests op covid bedroeg de voorbije periode (7 dagen) 3,2% - wat een stijging is met 0,9% in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. De tranmissiegraad Rt lag op 30 juli op 1,14 (95%-betrouwbaarheidsinterval 1 tot 1,29).