...

De voorbije dagen lag dit laatste cijfer net onder de 70%. Steven De Gucht van Sciensano opperde dat de exponentiële groei van het virus misschien wat minder snel begint te gaan.Vanaf deze week worden in de regel alleen nog tests afgenomen van symptomatische personen. Dat betekent dat we op deze indicator de komende dagen niet zullen kunnen vertrouwen.Het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen lag in de periode van 15 tot 21 oktober gemiddeld op 319. In de periode van 8 tot 14 oktober bedroeg het 170. Dat houdt een stijging in van het zevendaags gemiddelde voor nieuwe ziekenhuisopnamen wegens covid met 88%.De dagcijfers vindt u in de tabel hieronder. De sterftecijfers van de vier voorbije dagen geven we niet - Sciensano wijst erop dat de meest recente cijfers nog niet betrouwbaar zijn. Deze cijfers omvatten trouwens ook de gevallen van overlijden door covid buiten het ziekenhuis.