...

Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen stijgt weer, hoewel de getallen aan de lage kant zijn. Het totale aantal covid-patiënten en het aantal patiënten op intensieve zorg blijft een dalende trend vertonen (zie tabel).Professor Marc Van Ranst schreef voor het tv-journaal de omkering van de trend toe aan het aantal teruggekeerde reizigers uit landen waar het aantal nieuwe besmettingen ook relatief hoog is - en verder aan 'coronamoeheid'.