...

De piek in het aantal besmettingen ligt wellicht twee weken achter de rug. Op maandag 24 januari werden er bijna 76.000 besmettingen op een dag bevestigd. De piek op maandag 31 januari vorige week lag net onder de 50.000. Tussen 26 januari en 1 februari lag het zevendaagse gemiddelde op 38.081 besmettingen per dag, tegenover 52.331 in de zevendaagse periode daarvoor. Dat is een daling met 27%.Steven Van Gucht signaleert wel dat er bij zestig-plussers, en vooral bij mensen ouder dan 80 jaar, er nog steeds sprake is van een toename. Volgens hem evolueert de situatie bij oudere personen nu naar een stabilisatie - een "plateau" - en nog niet naar een vermindering.Van Gucht meent overigens niet dat de BA.2-subvariant van Omikron in de komende weken een belangrijke impact zal hebben op het absolute aantal besmettingen. Volgens hem zal de nieuwe subvariant het moeilijk hebben om tegen de opgebouwde immuniteit in de bevolking op te boksen. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen wegens covid vlakt ook af. Het hoogste aantal opnamen in de voorbije weken werd genoteerd op 1 februari met 422 nieuwe covidpatiënten op één dag. Maar sindsdien bleef het aantal onder de 400.Het aantal covidpatiënten dat in het ziekenhuis verblijft, en het aantal op de afdeling intensieve zorg, neemt voorlopig nog toe. Tussen 28 januari en 4 februari liep het aantal covidpatiënten op de ICU op van 367 tot 430 - een toename met 17%.Het aantal nieuw opgenomen patiënten op de ICU nam al van begin januari weer toe, mede als gevolg van het toenemende aantal besmettingen met de Omikron-variant (zie grafiek).Maar tot het einde van januari waren er dagelijks meer patiënten die uit de ICU werden ontslagen dan er werden opgenomen. De ontslagen betroffen dan vaak mensen die nog gedurende de vierde golf besmet waren geraakt.Nu slaat de balans weer om in ongunstige zin. Maar volgens Van Gucht zal het aantal mensen op de ICU deze maand nog opnieuw beginnen afnemen.Ook het aantal gevallen van overlijden door covid - een late indicator - neemt nog steeds toe.In een vijfde van de gevallen gaat het om bewoners van een woonzorgcentrum. In een op vijf van de woonzorgcentra doet zich nu een belangrijke haard van covidinfecties voor - met meer dan tien gevallen.In vergelijking met het begin van de pandemie blijven de woonzorgcentra evenwel veel beter gespaard.Maar zes procent van het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen wegens betreft bewoners van een woonzorgcentrum, stipt Van Gucht aan.