...

Vooral in 2020 had de pandemie een grote impact op de prestaties van zorgverleners. Om te vermijden dat ze hun recht zouden verliezen op bepaalde forfaitaire Riziv-vergoedingen werden de activiteitsdrempels voor dat jaar eenmalig verlaagd.De cijfers voor 2021 verantwoorden geen globale verlaging van de drempels meer. Maar voor bepaalde beroepsgroepen golden er nog steeds bijzondere omstandigheden.Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke (Vooruit) legt daarom een ontwerp-KB voor dat met name ook de activiteit van zorgverleners in test-, triage- en vaccinatiecentra in rekening brengt.De prestaties in deze centra vallen eigenlijk buiten het Riziv-kader. Toch zullen ze meegenomen worden in de berekening van het activiteitsvolume. Het ontwerp wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.