...

Het cijfer van het aantal covid-19-patiënten in ziekenhuizen voor 28 april werd bijgesteld - in plaats van 4.050 moet het cijfer 3.733 bedragen. Daarmee rekening gehouden lag het cijfer voor 29 april dan 129 lager.De reden dat 317 patiënten uit het oorspronkelijk gemelde aantal werd gehaald, is dat het ging om patiënten op de covid-19-afdelingen, maar niet om covid-19-patiënten.Steven Van Gucht legde uit dat ook patiënten die om andere redenen in het ziekenhuis worden opgenomen op Sars-CoV-2 worden getest. Is het resultaat positief, dan komen deze patiënten ook op de covid-19-afdeling terecht. Maar omdat ze niet de symptomen van de aandoening vertonen, zijn het geen covid-19-patiënten.Voor de ziekenhuizen gaf het getal van 4.050 correct de bezetting weer, maar epidemiologisch is dat niet relevant.Op 29 april werden 178 nieuwe covid-19-patiënten in het ziekenhuis opgenomen, en 293 opgenomen covid-19-patiënten mochten het ziekenhuis verlaten.Aantal nieuwe opnamen van patiënten met covid19 en totaal aantal opgenomen patiëntenHet totale aantal covid-19-patiënten dat uit het ziekenhuis ontslagen werd, is ondertussen opgelopen tot 11.576.Intensieve zorgEr lagen op 29 april 769covid-19-patiënten op intensieve zorg - dat zijn er 28 minder dan op 28 april.Gisteren werden 517 patiënten met covid-19 beademd , wat er 17 minder waren dan de dag voordien.Evolutie patiënten met covid-19 op intensive careSterftegevallenDe teller van het aantal aan covid-19 overleden personen staat op 7.594. De tabel hieronder geeft het aantal nieuw gemelde sterftegevallen van de voorbije dagen.Het percentage tussen haakjes bij woonzorgcentra is het aandeel van de bevestigde gevallen.TestsHet aantal door tests geconfirmeerde covid-19-gevallen bedraagt tot 27 april in België 48.519. Er werden al 233.688 pcr-tests uitgevoerd.Het aantal nieuwe gevallen in de voorbije dagenDe epidemiologisch rapporten van Sciensano bevatten alleen cijfers over de tests uitgevoerd volgens de richtlijnen van de Risk Management Group. Tests uitgevoerd op dezelfde persoon worden ook maar een keer meegeteld. Ten opzichte van het werkelijke aantal uitgevoerde tests is dat een onderraportering, zoals de onderstaande grafief aangeeft: