...

De huisartsen en de kringen hebben resultaten geboekt bij de beheersing van de crisis, zo benadrukt de mededeling nog eens. Ze hebben de epidemie helpen beheersen en de druk op de ziekenhuizen verlicht.De artsen moeten mee inspraak krijgen op alle niveaus - de oproep heeft het niet alleen over de kringen maar ook over de wetenschappelijke verenigingen en de syndicaten. De oproep is getekend door Domus Medica en AADM, door de Waalse koepel van huisartsenkringen FAGW, en de Brusselse evenknie FAMBG/FBHAV, en ten slotte door het Kartel. Huisartsenkringen zijn bij uitstek het doorgeefluik voor informatie in verschillende crisissituaties zoals een pandemie. De kringen verspreiden de informatie van de overheid naar de huisartsen en zorgverleners op het terrein, en bundelen de observaties van de laatsten voor de overheden.De artsenorganisaties kunnen voor een betere coördinatie zorgen van de gezondheidsstructuren - de hulpdiensten, de spoed, de wachtdiensten, bijvoorbeeld. Ze kunnen instaan voor effectieve samenwerking met de ziekenhuizen en een efficiënte organisatie van de gezondheidszorg.Er moet een constructief plan komen dat rekening houdt met de mogelijkheden en de ervaringen van artsen in hun praktijk. Dat moet niet-productieve situaties voor huisartsen en patiënten vermijden door uit te gaan van wat de eerste lijn aanbiedt. De communicatie tijden de covidcrisis vertoonde catastrofale tekortkomingen. Er zou beter geïnvesteerd worden in een performant systeem dat wel degelijk draait op de huisartsen en andere zorgverleners, woonzorgcentra, ziekenhuizen en epidemiologische netwerken. Contact tracingDe oproep komt er na heel wat verwarrende communicatie de voorbije week over oranje en rode zones in het buitenland, al dan niet verplichte quarantaine wanneer men terug uit vakantie komt,... Dat is onwerkbaar voor de huisarts, stelt Domus Medica tegelijk in een andere mededeling.In de media blijkt volop hoe stroef de contact tracing momenteel loopt. Ambitieuze plannen struikelen over technische kwesties en hun eigen grootschaligheid - men komt niet aan een effectief case management op het terrein.Die case management zou in de eerste plaats toekomen aan de dienst infectiebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid maar die is hopeloos onderbemand. Ondertussen gaan lokale besturen, die niet de gedetailleerde informatie krijgen om zelf een beleid te kunnen uitstippelen, dan maar ten rade... bij de huisartsen.Als het beleid direct zou voortbouwen op de expertise en de praktijk van artsen, zou het heel wat van deze ellende kunnen voorkomen, lijkt deze oproep te willen onderstrepen.