...

Volgens Yan-Chao Li et coll. zijn er almaar meer aanwijzingen dat het SARS-CoV-2 niet beperkt blijft tot de luchtwegen, maar ook het centrale zenuwstelsel kan binnendringen en neurologische afwijkingen kan veroorzaken.Studies hebben aangetoond dat coronavirussen gemakkelijk in het zenuwstelsel dringen. Gezien de sterke gelijkenissen tussen het SARS-CoV en het SARS-CoV-2 is het erg waarschijnlijk dat ook het SARS-CoV-2 dat kan doen.In een epidemiologisch onderzoek was de mediane tijd tussen het eerste symptoom van Covid-19 en dyspneu, ziekenhuisopname en opname op de bewakingsafdeling respectievelijk 5, 7 en 8 dagen. Die latentieperiode kan voor het virus volstaan om de neuronen van het ruggenmerg te infecteren en te vernietigen.Eerdere studies hebben al gemeld dat sommige patiënten met een SARS-CoV-2-infectie neurologische tekenen vertoonden zoals hoofdpijn (ongeveer 8%) en nausea en braken (1%). In een recentere studie bij 214 patiënten met een Covid-19 vertoonde ongeveer 88% van de patiënten (78/88) een ernstige ziekte met neurologische verschijnselen, meer bepaald acute cerebrovasculaire afwijkingen en bewustzijnsstoornissen.De vorsers hebben ook een SARS-CoV-2-infectie gesignaleerd in de hersenen van patiënten en proefdieren, met vooral een sterke infectie van de hersenstam. Sommige coronavirussen zijn blijkbaar in staat om zich via een met synapsen geconnecteerde route vanuit mechano- en chemoreceptoren in de longen en de onderste luchtwegen te verspreiden naar het cardiorespiratoire centrum in de medulla oblongata. Gezien de sterke gelijkenissen tussen het SARS-CoV en het SARS-CoV-2 moet worden nagegaan of de mogelijke neuro-invasie door het SARS-CoV-2 zou kunnen bijdragen tot de acute ademhalingsinsufficiëntie, het meest kenmerkende symptoom van patiënten met een Covid-19. Die informatie zou zeer belangrijk kunnen zijn bij de preventie en de behandeling van ademhalingsinsufficiëntie bij een Covid-19, schrijven de auteurs. (referentie: Journal of Medical Virology, 17 maart 2020, doi: 10.1002/jmv.25728)