...

Het Riziv verzamelt en analyseert vier gegevensstromen toegeleverd door de verzekeringsinstellingen: de door de ziekenfondsen ontvangen en aanvaarde facturen in het kader van de derdebetaler; de tijdelijke covid-19-verstrekkingen; de ambulante prestaties; en de verrichtingen in de ziekenhuizen. De gegevens werden geanalyseerd tot 31 mei 2020. Duidelijk is alvast dat de impact van de coronacrisis al op alle niveaus voelbaar is. "Deze informatie geeft een goede indicatie voor de beginfase van de crisis, maar maakt nog geen definitieve conclusies mogelijk", stipt het Riziv aan. De tot nog toe geboekte uitgaven voor de nieuwe prestaties gelinkt aan covid-19 bedragen 80,622 miljoen euro, waarvan bijna 75 miljoen enkel voor advies bij triage en zorgcontinuïteit. Over de hele periode (begin maart tot eind mei) werden over alle sectoren heen 3.813.173 raadplegingen op afstand uitgevoerd. Na analyse van een selectie nomenclatuurcodes voor ambulante verstrekkingen, stelt het Riziv in vergelijking met vorig jaar een daling vast van 6,3% in de geboekte gecumuleerde uitgaven voor mei 2020. Alle sectoren delen in de klappen, met uitzondering van de verpleegkundigen. Uit de maandelijkse facturatiegegevens van de ziekenhuizen ten slotte, blijkt dat de uitgaven in mei 2020 zowat 21% lager liggen dan in mei 2019. De geboekte en uitgevoerde uitgaven voor de afdelingen intensieve zorg nemen toe, terwijl de uitgaven in de andere diensten van de algemene ziekenhuizen logischerwijze afnemen.