...

Vorsers van de school voor geneeskunde van Yale waarschuwen dat patiënten die ogenschijnlijk genezen zijn, nog altijd besmettelijk kunnen zijn. De studie werd uitgevoerd bij 16 patiënten (mediane leeftijd 35,5 jaar, spreiding 3-68 jaar, 11 mannen) met een goedaardige vorm van bewezen Covid-19 waarvoor ze tussen 28 januari en 9 februari 2020 in een ziekenhuis in Peking werden opgenomen. De belangrijkste symptomen van de patiënten waren koorts (14/16), hoesten (12/16), keelpijn (5/16) en kortademigheid (2/16).Tijdens het ziekenhuisverblijf werden verschillende behandelingen toegediend, vooral interferon-alfa al dan niet in combinatie met andere geneesmiddelen. Slechts één patiënt diende kunstmatig te worden beademd. Bij alle patiënten werd na opname om de andere dag een keelwisser afgenomen. Na ontslag werden de patiënten nog gedurende twee weken thuis in quarantaine geplaatst en werd een virologisch onderzoek uitgevoerd na één week thuisquarantaine.De incubatieperiode werd geraamd op gemiddeld 5 dagen en de duur van de symptomen op 8 dagen. De helft van de patiënten (8/16) was virologisch nog altijd positief en dus besmettelijk na het verdwijnen van de symptomen (mediane tijd 2,5 dagen, spreiding 1-8 dagen), hoewel de klinische evolutie bij alle patiënten, onder wie een kindje van 3 jaar, vergelijkbaar was. Het virus kon tot acht dagen na de klinische genezing nog worden gedetecteerd.Dat is een zeer belangrijke bevinding. Het is weliswaar niet bewezen dat een persisterende virale shedding volstaat om anderen te besmetten, maar volgens de auteurs mag de thuisquarantaine niet te snel worden opgeschort bij patiënten met lichte symptomen van een bewezen Covid-19 die genezen lijken. Veiligheidshalve raden ze dan ook een thuisquarantaine van een veertiental dagen aan om het risico op verspreiding van het virus te verkleinen.Die studie zou moeten worden bevestigd door studies bij een groter aantal patiënten en een grotere waaier van patiënten. Hoe zit dat bij oudere, meer vatbare patiënten met comorbiditeit die een verzwakt immuunsysteem hebben? Is een langere thuisquarantaine wenselijk bij patiënten met een ernstigere vorm van Covid-19? (referenties: American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 23 maart 2020, doi: 10.1164/rccm.202003-0524LE, en American Thoracic Society, persmededeling, 27 maart 2020)