...

Zowat overal in de wereld blijkt dat een hoog percentage van de patiënten die op de bewakingsafdeling worden opgenomen wegens een Covid-19, zwaarlijvig is. Een Chinese studie, die nog niet aan een peer review werd onderworpen, treedt die observatie bij.De wetenschappers hebben hun studie uitgevoerd bij 383 patiënten die tussen 11 januari en 16 februari 2020 wegens een SARS-CoV-2-infectie werden opgenomen in het Third People's Hospital van Shenzhen. 53,1% van de patiënten had een normaal gewicht (BMI 18,5 tot 23,9 kg/m²) en 4,2% woog te weinig (BMI lager dan 18,5 kg/m²). 32% vertoonde overgewicht (BMI 24,0 tot 27,9 kg/m²) en 10,7% was zwaarlijvig (BMI hoger dan 28 kg/m²).Zwaarlijvige patiënten vertoonden vaker een hoest en koorts dan andere. Na correctie voor mogelijke vertekenende factoren was de waarschijnlijkheid van ontwikkeling van een ernstige pneumonie 86% hoger bij patiënten met overgewicht dan bij patiënten met een normaal gewicht en zelfs 2,42-maal hoger bij zwaarlijvige patiënten. De correlatie bleek sterker te zijn bij mannen dan bij vrouwen.De auteurs van de studie raden de artsen aan om zeer waakzaam te zijn bij zwaarlijvige patiënten en ze snel en agressief te behandelen.Overgewicht verhoogt het risico op een SARS-CoV-2-infectie niet, maar het risico op een ernstige infectie stijgt wel exponentieel in geval van overgewicht. (referentie: The Lancet, 1 april 2020, doi: 10.2139/ssrn.3556658)