Daarmee repliceert prof. Godderis op een brief van de Orde der Artsen. Dat schrijven was dan weer een reactie op een idewe-verwijsbrief voor de huisarts over risicoanalyse in het kader van contact tracing naar covid-19 in twee belangrijke Antwerpse chemische bedrijven -Ineos Styrolution en Inovyn België.

Geen beïnvloeding

Professor Godderis zegt "verrast" te zijn over de Ordinale brief. "Het standpunt van idewe is bijna letterlijk wat op de website van Sciensano staat," aldus Godderis. "Bedrijven moeten aan risicoanalyse doen. Gegeven het belang van een veilige werkomgeving is het essentieel dat huisartsen op de hoogte zijn van de maatregelen die het bedrijf neemt en in welke risico-klasse het valt. Op die manier kunnen ze tot een goed onderbouwd advies komen." De directeur onderzoek van idewe ontkent met klem dat de verwijsbrief tot doel zou hebben de behandelende arts onder druk te zetten of te beïnvloeden."

Kwaliteit attest

Van belang vanuit arbeidsgeneeskundig standpunt en vanuit het oogpunt volksgezondheid is dat de verspreiding van covid-19 met alle mogelijke middelen wordt tegengehouden. Zodat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft en mensen in veilige omstandigheden aan het werk kunnen.

Professor Godderis: "De brief van idewe stelt de nodige informatie ter beschikking. Dat komt de kwalitatieve waarde van het attest dat de behandelende arts aflevert ten goede." Hij wijst er ook op dat het voor de arbeidsarts belangrijk is om informatie te delen met de behandelende arts.

Terug uit vakantie

Omgekeerd is het ook van belang dat de behandelende arts contact opneemt met de arbeidsarts als hij vragen heeft over het bedrijf en zich afvraagt of de arbeidsomstandigheden wel veilig zijn. Zodat hij niet blind een attest schrijft. Lode Godderis: "Dat geldt a fortiori nu stilaan meer mensen terugkomen uit vakantie, mogelijk uit risicogebieden die oranje of zelfs rood kleuren."

"De brief van idewe roept op tot dialoog, tot het delen van informatie. Niet om de behandelende arts te beïnvloeden. Wel om hem te helpen bij het nemen van de juiste beslissing," besluit professor Godderis.

Daarmee repliceert prof. Godderis op een brief van de Orde der Artsen. Dat schrijven was dan weer een reactie op een idewe-verwijsbrief voor de huisarts over risicoanalyse in het kader van contact tracing naar covid-19 in twee belangrijke Antwerpse chemische bedrijven -Ineos Styrolution en Inovyn België.Professor Godderis zegt "verrast" te zijn over de Ordinale brief. "Het standpunt van idewe is bijna letterlijk wat op de website van Sciensano staat," aldus Godderis. "Bedrijven moeten aan risicoanalyse doen. Gegeven het belang van een veilige werkomgeving is het essentieel dat huisartsen op de hoogte zijn van de maatregelen die het bedrijf neemt en in welke risico-klasse het valt. Op die manier kunnen ze tot een goed onderbouwd advies komen." De directeur onderzoek van idewe ontkent met klem dat de verwijsbrief tot doel zou hebben de behandelende arts onder druk te zetten of te beïnvloeden." Van belang vanuit arbeidsgeneeskundig standpunt en vanuit het oogpunt volksgezondheid is dat de verspreiding van covid-19 met alle mogelijke middelen wordt tegengehouden. Zodat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft en mensen in veilige omstandigheden aan het werk kunnen.Professor Godderis: "De brief van idewe stelt de nodige informatie ter beschikking. Dat komt de kwalitatieve waarde van het attest dat de behandelende arts aflevert ten goede." Hij wijst er ook op dat het voor de arbeidsarts belangrijk is om informatie te delen met de behandelende arts.Omgekeerd is het ook van belang dat de behandelende arts contact opneemt met de arbeidsarts als hij vragen heeft over het bedrijf en zich afvraagt of de arbeidsomstandigheden wel veilig zijn. Zodat hij niet blind een attest schrijft. Lode Godderis: "Dat geldt a fortiori nu stilaan meer mensen terugkomen uit vakantie, mogelijk uit risicogebieden die oranje of zelfs rood kleuren." "De brief van idewe roept op tot dialoog, tot het delen van informatie. Niet om de behandelende arts te beïnvloeden. Wel om hem te helpen bij het nemen van de juiste beslissing," besluit professor Godderis.