Op vraag van een vakbondsafgevaardigde reageert de Orde der Artsen op een recent schrijven van de externe dienst voor preventie op het werk idewe. Onderwerp is haar standpunt over risico-analyse in het kader van contact tracing naar Covid-19 bij twee belangrijke Antwerpse chemische bedrijven -Ineos Styrolution en Inovyn België.

Laagrisico

Idewe stelt dat de contacten op de werkplek tussen de medewerkers van Ineos en Inovyn als "laagrisico" kunnen beschouwd worden. En dus hoeven ze niet in quarantaine, het volstaat sociale contacten te beperken en 1,5 meter afstand te houden. Tests afnemen bij asymptomatische personen is niet nodig, aldus idewe. Zijn er wel symptomen dan kan een staalafname plaatsvinden.

Maar, zo voegt de externe dienst voor preventie op het werk eraan toe, "indien werknemers hun huisarts raadplegen, is het raadzaam een kopie van de brief van idewe aan de arts te overhandigen. Zo heeft deze voldoende informatie om de ernst van de situatie in te schatten."

Besluit de arts op basis van zijn onderzoek en bevindingen toch dat quarantaine aangewezen is dan ondertekent hij naast het attest ook deze brief voor kennisname, dixit idewe. Beide documenten worden dan door de werknemer aan de werkgever overhandigd.

Orde niet akkoord

In een brief van 13 augustus gaat de Orde der artsen lijnrecht in tegen dit standpunt. "Sommige bedrijven, al dan niet in samenwerking met een externe dienst voor preventie op het werk bepalen op zichzelf of de werknemer onder de definitie van laag-risico-contacten valt," zo stelt de Orde vast. "En indien de behandelende arts een andere mening is toegedaan, vragen ze bepaalde documenten voor kennisname te ondertekenen."

Dat kan niet vindt de Orde: de behandelende arts mag zich hierdoor niet laten beïnvloeden. Na anamnese moet hij in eer en geweten en overeenkomstig de richtlijnen van Sciensano zelf oordelen of het risico op besmetting laag of hoog is. Standaarddocumenten van de werkgever zijn daarbij niet doorslaggevend en hoeft hij niet te ondertekenen.

Andere mening

Besluiten doet de Orde met te stellen dat "de arts een quarantainegetuigschrift kan afleveren, onder zijn verantwoordelijkheid, gewetensvol en volledig waarheidsgetrouw. Zelfs indien de werkgever en de externe dienst voor preventie op het werk een andere mening zijn toegedaan."

Op vraag van een vakbondsafgevaardigde reageert de Orde der Artsen op een recent schrijven van de externe dienst voor preventie op het werk idewe. Onderwerp is haar standpunt over risico-analyse in het kader van contact tracing naar Covid-19 bij twee belangrijke Antwerpse chemische bedrijven -Ineos Styrolution en Inovyn België.Idewe stelt dat de contacten op de werkplek tussen de medewerkers van Ineos en Inovyn als "laagrisico" kunnen beschouwd worden. En dus hoeven ze niet in quarantaine, het volstaat sociale contacten te beperken en 1,5 meter afstand te houden. Tests afnemen bij asymptomatische personen is niet nodig, aldus idewe. Zijn er wel symptomen dan kan een staalafname plaatsvinden. Maar, zo voegt de externe dienst voor preventie op het werk eraan toe, "indien werknemers hun huisarts raadplegen, is het raadzaam een kopie van de brief van idewe aan de arts te overhandigen. Zo heeft deze voldoende informatie om de ernst van de situatie in te schatten." Besluit de arts op basis van zijn onderzoek en bevindingen toch dat quarantaine aangewezen is dan ondertekent hij naast het attest ook deze brief voor kennisname, dixit idewe. Beide documenten worden dan door de werknemer aan de werkgever overhandigd.In een brief van 13 augustus gaat de Orde der artsen lijnrecht in tegen dit standpunt. "Sommige bedrijven, al dan niet in samenwerking met een externe dienst voor preventie op het werk bepalen op zichzelf of de werknemer onder de definitie van laag-risico-contacten valt," zo stelt de Orde vast. "En indien de behandelende arts een andere mening is toegedaan, vragen ze bepaalde documenten voor kennisname te ondertekenen."Dat kan niet vindt de Orde: de behandelende arts mag zich hierdoor niet laten beïnvloeden. Na anamnese moet hij in eer en geweten en overeenkomstig de richtlijnen van Sciensano zelf oordelen of het risico op besmetting laag of hoog is. Standaarddocumenten van de werkgever zijn daarbij niet doorslaggevend en hoeft hij niet te ondertekenen. Besluiten doet de Orde met te stellen dat "de arts een quarantainegetuigschrift kan afleveren, onder zijn verantwoordelijkheid, gewetensvol en volledig waarheidsgetrouw. Zelfs indien de werkgever en de externe dienst voor preventie op het werk een andere mening zijn toegedaan."