...

Volgens een nieuwe studie (1) uitgevoerd in China, weliswaar bij een klein aantal patiënten, vertonen ongeveer vier op de vijf mensen (78%) die geïnfecteerd zijn met het SARS-CoV-2, geen symptomen. Een Italiaanse studie (2) treedt die bevindingen bij. De Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention onderzoeken ook of presymptomatische transmissie van het SARS-CoV-2 mogelijk is, zoals Chinese auteurs hebben gerapporteerd.Ze verwijzen daarbij naar een studie (3) die werd uitgevoerd door het National Centre for Infectious Diseases van Singapore bij 243 patiënten met een bewezen Covid-19 tussen 23 januari en 16 maart. 157 patiënten hadden de infectie plaatselijk opgelopen en 10 (6,4%) van de 157 hebben het virus waarschijnlijk overgedragen nog voor ze symptomen hadden. We spreken van presymptomatische transmissie als een geïnfecteerde patiënt (bronpatiënt) het SARS-CoV-2 overdraagt op iemand anders nog voor hij symptomen heeft, en als er geen bewijs is dat die tweede persoon mogelijk contact heeft gehad met een andere patiënt met Covid-19.De auteurs beschrijven zeven clusters met waarschijnlijk presymptomatische transmissie. Bij analyse van vier van die clusters waarbij de datum van blootstelling kon worden achterhaald en de contacten konden worden geïdentificeerd, hebben ze vastgesteld dat de presymptomatische transmissie heeft plaatsgevonden één tot drie dagen voor het optreden van symptomen bij de bronpatiënt. Die gegevens stroken met die van eerdere Chinese studies, die stellen dat 12,6% van de patiënten met een bewezen infectie buiten de provincie Hubei de infectie mogelijk heeft opgelopen voor de bronpatiënt symptomen had.Volgens de laatste studie bedroeg de tijd tussen het begin van de symptomen en ontslag uit het ziekenhuis gemiddeld 24,7 dagen (in China). Bij evaluatie van de duur van besmettelijkheid zou dus ook rekening moeten worden gehouden met de duur van mogelijke presymptomatische transmissie. In het totaal zou dat dus 27-28 dagen worden.De auteurs benadrukken andermaal het belang van social distancing in de strijd tegen de SARS-CoV-2-epidemie en stellen dat het voor het beteugelen van de pandemie misschien niet volstaat dat mensen met symptomen hun contacten met andere beperken aangezien dus ook patiënten zonder symptomen het virus kunnen overdragen. (referenties:(1) British Medical Journal, 2 april 2020, doi: 10.1136/bmj.m1375,(2) British Medical Journal, 23 maart 2020, doi: 10.1136/bmj.m1165,(3) US Centers for Disease Control and Prevention, Morbidity and Mortality Weekly Report, 1 april 2020, doi: 10.15585/mmwr.mm6914e1)