...

Het coronavirus kan behalve de longen ook rechtstreeks de cellen van de darmwand infecteren en zich daar vermenigvuldigen. Dat schrijven onderzoekers van onder meer de Universiteit Maastricht, het Hubrecht Institute in Utrecht en Erasmus MC Universitair Medisch Centrum Rotterdam in het wetenschappelijk blad Science. Ze voerden een studie uit met behulp van menselijke mini-darmpjes die ze in het laboratorium kweekten en daarna met het virus hebben besmet. De onderzoeksresultaten zouden verklaren waarom een derde van de coronapatiënten maag-darmklachten zoals diarree krijgt. De onderzoekers zullen ook het effect van geneesmiddelen op de in vitro gekweekte en besmette darmpjes nagaan.Het nieuwe coronavirus doodt tweemaal zoveel personen in achtergestelde gebieden van Groot-Brittannië en de etnische minderheden tellen meer doden dan de blanke gemeenschap. Dat is de uitkomst van twee onderzoeken die in Londen zijn gepubliceerd. Het Nationaal Statistisch Bureau bestudeerde meer dan 20.000 sterfgevallen als gevolg van covid-19 tussen 1 maart en 17 april in Engeland en Wales. In de meest achtergestelde gebieden waren er 55,1 sterfgevallen per 100.000 inwoners, en in de minst achtergestelde 25,3 sterfgevallen per 100.000. Een van de meest getroffen gebieden is de hoofdstad Londen, met 85,7 doden per 100.000 inwoners. Een andere studie door het Institute of fiscal studies stelt vast dat het aantal doden onder zwarten en minderheden veel hoger is dan onder blanken. Deels omdat ze beroepen uitoefenen die ze meer blootstellen aan het virus - heel wat Pakistanen werken in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld. Een andere factor zijn wellicht onderliggende gezondheidsproblemen.De GEES, de werkgroep van experts die de exitstrategie begeleiden, werkt al aan een plan voor een eventuele nieuwe lockdown. Dat vertelde professor Erika Vlieghe zaterdag in Le Soir. Ze houdt er rekening mee dat het virus al in de zomer een heropleving kent. Waakzaam blijven, en nieuwe maatregelen voorbereiden om de aangroei eventueel opnieuw af te remmen, is de boodschap. Er zijn vele scenario's mogelijk - van een strenge lockdown tot een beperkte lockdown in een specifiek gebied. De GEES bekijkt ook de mogelijkheden om op vakantie te gaan.De superkern heeft zaterdag een akkoord gevonden over de opslag van de gegevens die worden verzameld met de contact tracing. Dat is zaterdag te horen bij het kabinet van minister voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld). Een KB bij volmachtenbesluit, dat geldig is tot begin juni, bepaalt dat die in een beveiligde databank van gezondheidsinstituut Sciensano komen. Tegelijk wordt een wetsontwerp uitgewerkt voor de periode nadien, zodat het parlement zich daarover kan uitspreken. De Liga voor Mensenrechten maakt zich zorgen over het KB dat de opslag van de gegevens voor de contact tracing regelt. Het is veel te vaag, vindt de Liga. Zo is niet afgelijnd welke gegevens mogen worden bewaard voor welke doeleinden - en hoe lang die gegevens in werkelijkheid zullen worden bewaard. Daarmee geeft het KB een 'carte blanche' voor het opslaan van de gegevens, bijvoorbeeld om de mensen of de artsen te gaan controleren en te bestraffen. Parlementsleden vinden dan weer dat de Liga nodeloos paniek zaait terwijl het Parlement zelf een wet aan het voorbereiden is die de privacy zeker zal garanderen. ACE-inhibitors en ARB's verhogen het risico van covid-19 niet. Dat blijkt uit drie studies die vrijdag in het New England Journal of Medicine zijn verschenen. Er was vrees ontstaan voor mogelijke negatieve effecten van medicijne zoals lisinopril, losartan of valsartan. Het gebruik ervan zou aanwezigheid van de ACE2-receptoren verhogen, die het virus gebruikt om cellen binnen te dringen. Maar in de drie studies die de medische gegevens onder de loep namen van duizenden patiënten die getest zijn op het coronavirus, is er geen enkel verschil gevonden tussen patiënten die de medicijnen namen en anderen.Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) heeft een proefproject opgestart om patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen voor een geplande behandeling zoveel mogelijk thuis te laten testen op een mogelijke covid-19-infectie. Zeven verpleegkundigen van een thuisverpleegorganisatie werden daarvoor door het UZA opgeleid. Zij kunnen tot 100 patiënten per dag testen en brengen de stalen naar het lab van het UZA. Als de persoon in kwestie besmet blijkt, kan de afspraak eventueel worden uitgesteld of kunnen op zijn minst de nodige maatregelen worden genomen.