...

Volgens mantelzorgorganisatie Steunpunt Mantelzorg en thuiszorgorganisatie i-mens heerst er nog te veel onduidelijkheid over wat een mantelzorger mag en kan doen. Om te voorkomen dat mantelzorgers door de politie worden tegengehouden, vragen de organisaties om een algemeen en rechtsgeldig attest. Een alternatief is dat er duidelijk wordt gecommuniceerd over welke zorg en ondersteuning nog mogelijk is - ook naar de politie toe.De eerstelijnszones Leuven, Leuven Noord en Leuven Zuid, samen goed voor 14 gemeenten, starten op maandag 6 april een schakelzorgcentrum met 32 bedden op de campus Pellenberg van het UZ Leuven. Zo nodig kunnen er nog 20 plaatsen extra gecreëerd worden. Er wordt nauw samengewerkt met de thuiszorgdiensten en huisartsen om het schakelzorgcentrum te bemannen. Probleem blijft vooral voldoende beschermend medisch materiaal te vinden . Het Leuvense stadsbestuur onderzoekt ook de mogelijkheid om niet-COVID-patiënten onder te brengen in hotels.Kind en Gezin werkt hard om vanaf 1 april opnieuw met vaccinaties te kunnen starten. Door de coronacrisis waren die tijdelijk stopgezet. Ouders die langskomen in de consultatiebureaus zullen rekening moeten houden met de verstrengde maatregelen. Bedoeling is om tegen eind april alle kinderen te vaccineren die nog in maart en in april ingepland stonden. De European University Hospital Alliance (EUHA), waartoe onder meer UZ Leuven behoort, trekt aan de alarmbel over het dreigend tekort aan levensnoodzakelijke geneesmiddelen voor de behandeling van covid-19-patiënten op intensieve zorg. Het gaat om pijnbestrijders, sedativa en spierverslappers. De organisatie vraagt dat de productie en distributie van deze medicatie op Europees niveau gecoördineerd wordt. In vier Belgische ziekenhuizen starten deze of begin volgende week trials van vier mogelijke therapieën om covid-19 te behandelen. Alle goedkeuringen zijn binnen, meldt Herman Goossens van het UZA, die het grootschalige Europese project coördineert. Er zouden in ons land minstens 400 patiënten bij de experimentele behandelingen betrokken zijn. Professor Goossens hoopt het aantal deelnemende ziekenhuizen uit te breiden.Meryame Kitir, fractieleidster van de Sp.a in de Kamer, wil een wetsvoorstel indienen om ereloonsupplementen voor covid-19-patiënten te verbieden. Deze patiënten worden vaak in een éénpersoonskamer gelegd en volgens Kitir zullen ze misschien raar opkijken wanneer ze later de factuur krijgen. CD&V-kamerlid Els Van Hoof, en later ook Open VLD-minister Maggie De Block wijzen erop dat geen ereloonsupplementen kunnen worden gevraagd wanneer de patiënt op een éénpersoonskamer wordt gelegd uit medische noodzaak.Het leger springt in om patiënten uit overvolle diensten intensieve zorg in Limburg te vervoeren naar andere provincies. Zo komen Limburgse covid-19-patiënten in Antwerpse en zelfs in Oost-Vlaamse ziekenhuizen terecht. Vlozo, dat de uitbaters van Vlaamse woonzorgcentra vertegenwoordigt, klaagt het gebrek aan van beschermende middelen voor de sector (FFP2-mondmaskers, beschermende kledij, beschermende brillen, enzovoort). Bewoners en personeel van woonzorgcentra zouden prioritair moeten worden getest, vindt Vlozo. Het wil ook dat zorgpersoneel uit andere sectoren, zoals thuiszorg, tijdelijk in de woonzorgcentra zouden gaan werken.De toestand in de 146 Brusselse rust- en verzorgingshuizen lijkt de jongste dagen te verbeteren met een daling van het aantal bewoners die in het ziekenhuis opgenomen werden en van het aantal overledenen als gevolg van het nieuwe coronavirus. Dat meldt Brussels minister van Gezondheid en Bijstand aan Personen Alain Maron. Sinds 22 maart is een taskforce actief die bij problematische situaties een team van Artsen zonder Grenzen kan sturen dat een evaluatie maakt, aanbevelingen doet en de situatie nadien ook opvolgt. Met Belga.