...

De FDA geeft de Amerikaanse artsen de toelating om chloroquine off-label te gebruiken bij covid-19-patiënten, met milde tot matige symptomen. Het middel zou misschien de duur van de symptomen kunnen verminderen, evenals de besmettelijkheid van de aandoening. President Trump had zich zeer enthousiast uitgelaten over het middel. Ondertussen beweert Le Point dat er in Frankrijk al mensen overleden zouden zijn die chloroquine tegen covid-19 hadden genomen, maar cijfers kon het magazine niet noemen.Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) laat weten dat er zich al 3.190 vrijwilligers hebben aangemeld als "medische reserve' om versterking te bieden in de zorginstellingen. Het gaat om gepensioneerde artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners, maar ook om mensen die administratief werk willen doen. Ondertussen schreven zich ook al 8.190 mensen in op de website vlaanderenhelpt.be. Die actie zoekt vrijwilligers die kwetsbare personen in hun buurt willen helpen door boodschappen te doen, met de hond te gaan wandelen, enzovoort.Sciensano paste de procedures aan voor bij een mogelijk geval van covid-19 voor ziekenhuizen en voor huisartsen. In de procedure voor huisartsen staat dat mogelijk besmette personen in een woonzorgcentrum voortaan ook mogen getest worden. Maar er moeten niet meer dan vijf personen in een WZC getest worden, omdat er dan duidelijk sprake is van een cluster. De beschermingsmaatregelen die huisartsen moeten nemen wanneer ze zelf een staal voor een test afnemen, zijn verstrengd. En ook de regels voor zorgverleners die terug aan het werk gaan na een positieve test en na een periode van quarantaine, zijn bijgestuurd.Het Riziv zet een aangepaste regeling op zijn website voor de eerstelijnspsychologische hulp. Minister Maggie De Block (Open VLD) maakte al bekend dat het in het licht van de covid-19-crisis mogelijk is die hulp te verstrekken via videoconsultaties. Het Riziv creëerde daarvoor twee nieuwe pseudonomenclatuurcodes. Ook arbeidsartsen kunnen onder bepaalde voorwaarden personen verwijzen, en van de normale doorverwijzingsprocedure door de huisarts kan afgeweken worden zolang de psycholoog maar een traceerbare verwijzing heeft gekregen. De klinisch psychologen en de orthopedagogen mogen voor de duur van de bijzondere regeling (van 14 april tot 30 juni) hun 'maandcapaciteit' overschrijden.Johnson & Johnson hoopt tegen begin volgend jaar een vaccin tegen Sars-CoV-2-virus op de markt te kunnen brengen. In september zou de firma willen starten met fase 1-studies. Het breidt ook al zijn productiecapaciteit uit, en zou mikken op een miljard vaccins. De firma zegt het vaccin betaalbaar te willen houden, en te willen inzetten voor noodsituaties.De Brusselse woonzorgcentra klagen dat ze te weinig voorrang krijgen bij de verspreiding van hulpmateriaal, en wat mobilisatie en voorbereiding van het personeel betreft. Ze pleiten er ook voor dat het personeel van de rusthuizen dezelfde voorrang zouden krijgen voor het uitvoeren van tests als het ziekenhuispersoneel. Uit nogal wat woonzorgcentra in Vlaanderen komen berichten van besmetten en zieke bewoners, en hier en daar zelfs van sterftegevallen.