...

Een bericht van deze ochtend dat artsen, verpleegkundigen, apothekers en andere zorgverleners die nu in ziekenhuizen aan de slag zijn, een bonus zouden krijgen van 1.450 euro wordt even later tegengesproken door minister van Financiën, Alexander De Croo. Dat is nog niet beslist, verklaart hij. De regering is op zoek naar maatregelen om de tewerkstelling tijdens de pandemiecrisis aan te moedigen.Deze morgen zou er op de luchthaven van Bierset een lading van 7 miljoen mondmaskers geland zijn - waaronder twee miljoen zeer gegeerde FFP2-maskers. Na de ophef over 50.000 maskers die aan het OLV Ziekenhuis in Aalst waren geleverd maar waardeloos bleken, zal de overheid nu de kwaliteit van de maskers controleren alvorens ze te verdelen. Volgens minister De Backer (Open VLD) zijn er nu al twijfels over die kwaliteit. Volgens hem zijn er ondertussen in totaal al 22 miljoen chirurgische maskers verdeeld, en 1,5 miljoen FFP2-maskers. Er zijn er nog een 25 miljoen chirurgische besteld, en 10 miljoen FFP2-maskers.Artsen, zoals ook tandartsen, kinesitherapeuten, psychologen..., komen in aanmerking voor een Vlaamse compensatiepremie van 3.000 euro. Ze moeten in de periode van 15 maart tot 30 april 2020 een aantoonbaar omzetverlies hebben geleden van 60%, doordat ze nog alleen dringende interventies mochten doen. De BVAS vroeg dit na bij het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en zet zelf de voorwaarden kort op een rijtje.De Staten-generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg reageert verheugd dat op d beslissingen van minister De Block. Psychiaters hebben een nomenclatuurnummer gekregen waarmee een teleconsult wordt terugbetaald. En voor het teleconsult met de Eerstelijnspsycholoog (of orthopedagoog) gelden er geen leeftijdsbeperkingen meer. Maar de obstakels in de GGZ blijven bestaan, terwijl de zorgbehoefte door de covid-1-crisis nog gaat toenemen. De Staten-generaal GGZ vraagt daarom dringend overleg met de minister Maggie De Block en Wouter Beke.Na het Schakelzorgcentrum van Sint-Truiden wordt ook dat Tienen opgestart. Want ook in die regio lopen de ziekenhuizen stilaan vol en flirt men met de maximumcapaciteit. Dat meldt het kabinet van WVG-minister Wouter Beke.België maakt vijf miljoen euro vrij voor de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). Dat is een internationale alliantie van publieke en private partners die de ontwikkeling van een vaccin tegen het Sars-CoV-2 willen versnellen. Peter Piot, directeur van de London School of Hygiene and Tropical Medicine, en Paul Stoffels, Chief Scientific Officer van Johnson & Johnson, zijn twee van de stuwende krachten achter CEPI. Volgens Piot zal de Belgische bijdrage de zoektocht naar een vaccin versnellen. "Alleen als we over de grenzen samenwerken kunnen we dit virus verslaan", aldus de viroloog.Het Gents AZ Maria Middelares gaat ontslagen covid-19-patiënten thuis verder digitaal opvolgen. Het kan als eerste daarvoor een beroep doen op een app die is ontwikkeld door het Antwerpse BeWell Innovations. Die app maakt het mogelijk dagelijks een evaluatiemoment te plannen, en een aantal parameters op te volgen. Het bedrijf heeft ook gesprekken met andere ziekenhuizen. Het zou ook graag zijn digitaal platform koppelen aan de eHealth-diensten van de federale overheid.Vele ziekenhuizen maken zich zorgen over het geringe aantal patiënten dat hen raadpleegt voor niet-covid-19-gerelateerde klachten. En over bekende chronische patiënten die ze niet terugzien. Ze roepen de mensen op toch zeker niet te blijven zitten met klachten. Het UZ Brussel geeft vandaag enkele voorbeelden van dit soort 'collateral damage'.