...

Huisartsen verwijzen 2,4% van de patiënten die bellen door naar de triageposten (1,7%) of naar de spoed (0,69%), dat blijkt uit resultaten van de Covid-19-barometer die gisteren van Vivel vzw werden vernomen. 4,7% van de artsen is uitgevallen wegens ziekten, maar in de zwaar getroffen provincie Limburg gaat het om 7%. 71% van de huisartsenpraktijken gaf bij de laatste registratie aan dat alles onder controle is - 9% vroeg om hulp. Behalve in de triageposten en de woonzorgcentra (CRA's) valt de werkdruk mee. 2.600 praktijken (7.200) huisartsen) nemen deel aan de metingen. De verdeling van de twintig duizend testkits in de woonzorgcentra (een dikke elf duizend in Vlaanderen is begonnen. Er is veel onbegrip op het veld. Lang niet alle WZC krijgen testkits. Sommige vragen zich af waarom zij niet werden geselecteerd, of waarom bij hen ook het personeel niet wordt getest. De interministeriële conferentie voor volksgezondheid besloot vandaag evenwel de volle testcapaciteit te gaan benutten - dat is de beloofde 10.000 tests per dag. Tests in de woonzorgcentra en tests van (asymptomatische) zorgverleners in de eerste lijn zullen daarbij ook prioritair worden.Het Regionaal Ziekenhuis Tienen stuurt teams van artsen en verpleegkundigen naar woonzorgcentra uit de regio om er adviezen te geven en ondersteuning te bieden. Het ziekenhuis wil waar nodig ook maskers en gelaatsschermen doneren. In het ziekenhuis zelf zou de situatie immers wat gestabiliseerd zijn. In de krant De Tijd roept Zorgnet-Icuro trouwens de federale overheid op om beschikbaar verpleegkundig personeel uit ziekenhuizen tijdelijk in te schakelen in de woonzorgcentra.In de VS zijn meer dan 11.000 mensen overleden aan covid-19 - en gisteren kwamen daar nog eens tweeduizend bij. Analyses komen erop uit dat eind januari het virus zich al volop op het Europese continent aan het verspreiden was. Ook in de VS kon het virus lange tijd onder de radar blijven. Maar toen in Europa de contouren van de ramp zich begonnen af te tekenen, bleef president Trump het gevaar voor eigen land ontkennen. Vandaag heeft hij voor de tragedies en de ravage door de pandemie evenwel een nieuwe schuldige voor gevonden: de Wereldgezondheidsorganisatie. Die zou zich te exclusief hebben bezig gehouden met China. Trump zegt de financiële bijdrage aan de WHO te willen herbekijken.In de gevangenis van Turnhout is een vierde gedetineerde positief bevonden voor het COVID-19-virus. Ook drie personeelsleden testten positief, meldt het Gevangeniswezen. Van alle Belgische gevangenissen is het aantal besmettingen in Turnhout het hoogst. De Franse Gemeenschap besluit om het toelatingsexamen voor opleidingen geneeskunde en tandheelkunde uit te stellen. De eerste rond tot 28 augustus, en de tweede ronden op 14 oktober - dat is na de aanvang van het academiejaar. In Vlaanderen vindt deze week overleg over plaats over het tijdstip - de examens zouden normaal op 7 en 8 juli plaatsvinden.Karine Moykens, hoofd van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, gaat de Vlaamse taskforce leiden voor de woonzorgcentra - daarin zitten de koepelorganisaties samen met vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid, en met de experts. Dat werd bekend na het overleg tussen WVG-minister Beke, minister-president Jambon, én de koepels deze namiddag. Wouter Beke, die heel hard onder vuur ligt van de oppositie, lanceert een noodplan met tien punten.