...

De groepspraktijk van Geneeskunde van het Volk test in Zelzate alle personeel en alle bewoners van het woonzorgcentrum. De bedoeling is besmette en niet-besmette personen van elkaar te scheiden, om voor beide groepen een gepaste aanpak te volgen. De PVDA-schepen zou de studie mogelijk maken. Geneeskunde van het Volk wil aantonen dat meer tests nodig zijn in de woonzorgcentra. Maar ook het Agentschap Zorg en Gezondheid lanceert vandaag proefprojecten in een heel aantal WZC.Sciensano en het ITG willen de blootstelling van zorgverleners aan Sars-CoV-2 in de ziekenhuizen onderzoeken. Gedurende vijf maanden zal een respresentatieve groep van 850 zorgverleners gevolgd worden. Onderzocht zal worden of ze besmet zijn en immuniteit hebben ontwikkeld, al dan niet na het voorkomen van symptomen. Bij aanwezigheid van antistoffen wordt ook de hoeveelheid bepaald. Dat moet meer leren over de effectiviteit van voorzorsmaatregelen, de aanwezigheid van groepsimmuniteit,...Ook de komende dagen kan het sterftecijfer door covid-19 in ons land nog forse sprongen maken. Vandaag kwamen er bovenop de 162 'gewone' meldingen van overlijden er nog 241 sterfgevallen bij uit Vlaamse woonzorgcentra in de periode van 1 tot 4 april. Ook vorige week kwamen er al correcties vanuit de Franstalige rusthuizen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid moet ook nog de cijfers doorgeven van vóór 1 april. Die correcties kunnen de foute indruk wekken dat het dodenaantal nu plots fors zou gaan oplopen.AZ Herentals heeft een methode ontwikkeld om gebruikte schorten te 'recycleren'. Ook van dit beschermingsmateriaal dreigt er immers een tekort te ontstaan. Het ziekenhuis bewaart ze drie dagen lang in een erg warme, droge ruimte - omstandigheden die de degradatie van Sars-CoV-2 bevorderen. Daarna worden de schorten nog behandeld met waterstofperoxide. De schorten zien er zo goed als nieuw uit en volstaan aan de hygiënische vereisten. Verwarring over het aantal doden in de Vlaamse woonzorgcentra. Vlaams welzijnsminister Wouter Beke meldt in de WVG-commissie van het Vlaamse parlement dat er sprake is van 619 gevallen van overlijden door covid-19. Sciensano had het over 241 doden, maar dat is alleen voor de periode van 1 tot 4 april. Het doorgeven van de cijfers zou niet vlot verlopen omdat vermeden moet worden dat mensen uit woonzorgcentra die in het ziekenhuis overleden zijn, dubbel geteld worden. Professor Van Ranst pleit er in De afspraak voor dat de cijfers over sterfgevallen in ziekenhuizen en in woonzorgcentra afzonderlijk gerapporteerd worden.Bvas eist dat alle bewoners en personeelsleden van woonzorgcentra al meteen massaal getest worden. De beslissing van de Risk Management Group om 20.000 tests uit te voeren is positief maar volstaat niet, volgens het artsensyndicaat. Het argument dat de capaciteit er niet is, klopt volgens de Bvas niet - men moet de klinische laboratoria maar inschakelen. Die moeten dan wel de reagentia en de swabs ter beschikking krijgen.ASGB en Domus Medica schrijven tezamen een brief naar Vlaamse welzijnsminister Wouter Beke. Ze vragen daarin een premie voor de coördinerend en raadgevend artsen van woonzorgcentra. Deze huisartsen staan momenteel onder zware druk, die hen ook belet hun gewone praktijk nog goed te kunnen voeren.