...

Europol neemt voor 13 miljoen euro aan potentieel gevaarlijke medicijnen in beslag. Er worden 121 arrestaties verricht en 37 criminele bendes ontmanteld in de operatie Pangea, waarbij 90 landen betrokken zijn. Vooral de toename van niet-vergunde antivirale medicatie en het malariamedicijn hydroxychloroquine is verontrustend, maar ook die van vitmine C en andere voedingssupplementen. (Belga)De lokale politie van de zone Brussel Noord (Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node) schreef sinds 19 maart 242 GAS-boetes uit voor mensen die het uitgaans- en samenscholingsverbod niet naleefden. Zes pv's werden opgesteld tegen handelszaken en cafés die het sluitingsbevel niet respecteerden en 6 personen werden bestuurlijk aangehouden. In de Vlaams-Brabantse politiezone Zaventem staat de teller voorlopig op 22 processen-verbaal en in de zone AMOW (Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel) gaat het om 24 processen-verbaal, gericht tegen in totaal 82 volwassenen en 20 minderjarigen. De Gentse politie gaf deze week al 39 waarschuwingen en stelde 100 pv's op wegens het niet naleven van de maatregelen. (Belga)Een mondmasker dragen op straat heeft geen zin. Die boodschap herhaalt dokter Steven Van Gucht van Sciensano tijdens de dagelijks persconferentie van de FOD Volksgezondheid. Het virus wordt overgedragen via de handen, en mensen die hun gezicht en mondmaskers aanraken hebben een vals gevoel van veiligheid maar lopen juist het risico zichzelf de besmetten. Regelmatig de handen wassen met zeep is veel zinvoller, onderstreept hij nogmaals.Het bedrijf Coris BioConcept uit Gembloux brengt een sneltest uit die reageert op antistoffen tegen Sars-CoV-2, dat meld de RTBf. De test, die werd ontwikkeld met enkele universitaire laboratoria in Brussel en Luik, werd uitgeprobeerd bij 250 pati?nten op spoeddiensten in Brussel en Luik. Bij zeven op de tien patiënten met een verhoogde virale lading van covid-19 leverde de sneltest een positief resultaat op. Het bedrijf kreeg de toestemming van de FAGG om de test te verkopen en te verdelen. De test is minder betrouwbaar maar een stuk sneller dan de PCR-test. Brusselse ziekenhuizen gaan de test nu al gebruiken.Het Vlaams Patiëntenplatform doneert 165 tablets aan Vlaamse ziekenhuizen zodat coronapatiënten die er behandeld worden, contact kunnen houden met het thuisfront. Ook Verschillende woonzorgcentra hebben initiatieven genomen om de isolatie van hun bewoners te doorbreken met tablets. (Belga)De Britse Financial Times heeft lof voor de manier waarop België de coronacrisis aanpakt. In een verdeeld land toont de Belgische regering volgens de krant aan dat ze een duidelijk en vastberaden antwoord op de crisis kan geven. De dagelijkse persbriefing van de FOD Volksgezondheid en het Crisiscentrum zijn voor de journalisten van de krant "een nuttig voorbeeld voor andere landen" omdat ze gegeven worden door wetenschappelijke experts en een gelegenheid zijn om samenzweringstheorieën te ontkrachten en misverstanden te weerleggen. (Belga)Het Nederlands Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) treft bij onderzoek van rioolwater het nieuwe coronavirus aan dat daar via de ontlasting van patiënten met covid-19 in terechtgekomen is. Vier dagen nadat de eerste persoon in Nederland positief getest was, werd het virus in het rioolwater van Schiphol gevonden. Dat toont aan dat monitoring van het rioolwater een goede methode is voor het vaststellen van de aanwezigheid van de virusinfectie. (Belga)De huisarts is geen wandelend stempelkussen, zegt Jong Domus. De jonge huisartsen klagen de administratieve last aan: ziektebriefje voor een ongecompliceerde griep, aparte formulieren voor sommige diensten, geschiktheidsattesten, 'sociale attesten',... Ook tijdens de pandemie houdt deze papierplaag niet op. Jong Domus roept de overheid op om snel een aantal zaken af te schaffen, niet alleen tijdens de pandemie maar ook daarna. Hun petitie is een succes, claimen ze. Een bijdrage daarover in De Standaard leest u hier.Het aantal tests op het coronavirus zal de volgende dagen gevoelig uitgebreid worden. De taskforce onder leiding van minister Philippe De Backer volgt een strategie die moet toelaten om de capaciteit geleidelijk op te drijven van 2.000 tests per dag nu tot 10.000 tests per dag. Voorlopig blijft het wel zo dat alleen zieke mensen in het ziekenhuis getest worden. (Belga).In de woonzorgcentra zijn 1.266 mensen vermoedelijk besmet met het Sars-Cov-2-virus. Dat verklaarde de Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Er zijn 92 bewoners naar het ziekenhuis overgebracht en 55 overleden.