...

Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt start begin mei, als het goedkeuring krijgt van de ethische commissie, een pilot die nagaat in welke mate antistoffen in het bloed effectief bescherming bieden tegen een nieuwe covid-19-besmetting. Dat gebeurt als voorbereiding op een Belgisceh multicenterstudie in België samen met het KCE en Mensura. Het Jessa Ziekenhuis heeft een capaciteit van meer dan 2.000 tests per dag. Het wacht op de gevalideerde tests die de overheid zal aankopen. Vaxinfectio, een onderzoekersgroep van de Universiteit van Antwerpen met de professoren Pierre Van Damme en Heidi Theeten, voert een onderzoek naar de verworven immuniteit tegen covid-19 in de Belgische bevolking. Een dag voor de Nationale Veiligheidsraad nieuwe beslissingen neemt over de lockdown, licht Pierre Van Damme al een sluier op over de resultaten. In een staal van 3.686 bloedmonsters representatief voor alle leeftijdsgroepen blijkt dat maar 3% van de bevolking al antistoffen heeft tegen Sars-CoV-2. Het onderzoek schetst de toestand bij het begin van deze maand, nu drie weken geleden. Maar intussen heeft de 'herd immunity' nog zeker geen sprong gemaakt, verzekeren de onderzoekers. "Eén vonkje kan een nieuwe bosbrand veroorzaken", besluit professor Van Damme daar uit. Bij een exitstrategie komt het erop aan elke nieuwe haard nauwkeurig in kaart te brengen.De Tijd organiseerde een rondvraag naar de oversterfte in elf Vlaamse centrumsteden. Daaruit komen grote regionale verschillen te voorschijn. Roeselare, Kortrijk en Hasselt tellen meer dan dubbel zoveel doden als normaal. In Hasselt, dat het zwaarst getroffen blijkt, stierven in de laatste week van maart 63 mensen, in eerste week van april 67 mensen - het gemiddelde van vorige jaren is 25 mensen per week. Daarmee ziet Hasselt het sterkst de sterfte stijgen - in die twee weken gemiddeld 153% en 169% meer. In Kortrijk en Roeselare bedroeg de oversterfte respectievelijk 113% en 99%. Aalst, Brugge, Leuven, Antwerpen, Turnhout, Sint-Niklaas en Oostende landen onder het Vlaamse gemiddelde van 77 procent oversterfte. In Mechelen lag alleen de laatste week van maart de oversterfte boven het gemiddelde.Rode Kruis-Vlaanderen krijgt stilaan meer keel- en neusmonsters om te testen op Sars-CoV-2. Het kan 400 analyses per dag verrichten, maar tot vorige week bedroeg het gemiddelde aantal maar 18. De aanwezige capaciteit wordt beter benut doordat ziekenhuizen zich nu rechtstreeks tot het Rode Kruis richten. Het Rode Kruis doet geen analyses op stalen uit woonzorgcentra. Maar doet wel analyses voor een paar psychiatrische ziekenhuizen en voor het Zeepreventorium. Door te laten weten dat er capaciteit over was, konden enkele kwetsbare groepen worden bereikt.De campussen Bornem en Rumst van het AZ Rivierenland behoorden de voorbije weken bij de zwaarst belaste ziekenhuizen in de provincie Antwerpen. Volgens afgevaardigd bestuurder Bart Van Bree kwamen veel patiënten uit Kapelle-op-den-Bos en Aartselaar, waar zich grote woonzorgcentra bevinden. Adjunct-hoofdarts Myriam Callaert waren het ziekenhuis en het personeel goed voorbereid toen de piek van de pandemie eraan kwam. Die kwam eind maart, toe meer dan 90 covid-19-patiënten op de twee campussen werden verzorgd. Ondertussen hoopt het ziekenhuis morgen van de Nationale Veiligheidsraad het signaal te krijgen voor een geleidelijke heropstart van de niet-urgente zorg.(met Belga)