...

De Groep van Tien (kopstukken van vakbonden en werkgevers) wil dat er een nieuw medisch attest komt voor wie thuis moet blijven als voorzorgsmaatregel, schrijft De Tijd. De werkgever moet nagaan of telewerk mogelijk is. Kan dat niet, dan valt de betrokken werknemer terug op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid. BVAS laat weten dat het dit nieuwe attest niet ziet zitten.Het Wit-Gele Kruis reageert op de bevraging van de Belgische Federatie voor Zorgkundigen. BEFEZO zegt dat woonzorgcentra geen ondersteuning krijgen. "Onze organisatie biedt al enkele weken hulp aan vijftien Vlaamse woonzorgcentra", stelt Dirk Broos, voorzitter van Wit-Gele Kruis Vlaanderen. "Wij doen dit naargelang de lokale noden en de expertise die het centrum vraagt." De BVAS vraagt in een brief aan minister Wouter Beke om de vergoeding voor de CRA's voor de duur van de pandemie minstens verdubbelen. De druk en de tijdsinvestering is de voorbije weken aanzienlijk toegenomen. En daar staat volgens BVAS geen verloning tegenover. Het Limburgse Sint-Trudoziekenhuis (310 bedden) telt vandaag 15 april al 66 dodelijke slachtoffers van covid-19. Alleen het Hasseltse Jessaziekenhuis (bijna 1.000 bedden) telt in de provincie meer sterfgevallen door corona, namelijk 72. Defensie stelt op 15 april medisch personeel ter beschikking voor het woonzorgcentrum Providence des Malades in Vloesberg en voor de centra Sint-Job in Aalst en De Faluintjes in Baardegem. In Brussel krijgen drie woonzorgcentra al sinds 11 april steun van de Medische Component van Defensie. In totaal springt de Component dus bij in zes WZC.De Nationale Veiligheidsraad verlengt de crisismaatregelen tot 3 mei. Maar er zijn een aantal aanpassingen. Zo kunnen bewoners van WZC weer bezoek krijgen, in zeer beperkte mate: een vast persoon die al 14 dagen geen symptomen mag hebben vertoond die op corona kunnen wijzen. Maar Zorgnet-Icuro noemt in een persbericht deze maatregel onbegrijpelijk. Het al zwaar overbelaste personeel van de WZC kan dat immers niet waarmaken. Dit komt véél te vroeg, luidt het. De koepel zal zijn leden de raad geven deze maatregel niet toe te passen.