...

Door het groot aantal covid-19-patiënten dat beademd moet worden, en in een kunstmatige coma moet worden gehouden, dreigt er een tekort van de daarvoor gebruikte verdovende medicatie. In ZOL Genk en in het Jessa-ziekenhuis moet men puzzelen met alternatieve medicatie - producten met hetzelfde hoofdbestanddeel maar met een andere dosering. En op termijn kunnen er toch weer problemen onstaan. "Het is goed dat de overheid de markt momenteel wat controleert en werkt met quota, zodat ziekenhuizen niet kunnen hamsteren", vertelt woordvoerder Lieve Ketelslegers van het Jessa-ziekenhuis. "Ook die alternatieven zullen door andere ziekenhuizen wel bekeken worden, dus het zal ervan afhangen of de farma op vraag van de overheid meer kan produceren."In de Eerstelijnszone Pajottenland, die acht gemeenten omvat, neemt de gemeente Lennik het voortouw in de organisatie van een centraal afhaalpunt van beschermingsmateriaal voor zorgverleners. Zo moeten bijvoorbeeld huisartsen niet op zoek naar mondmaskers, handschoenen, handgel, beschermingspakken,... - waarvoor nu op de markt vaak woekerprijzen gevraagd worden. De behoeften bij de zorgverleners werden geïnventariseerd, en er werden al voor 28.000 euro bestellingen geplaatst.Een Brits arts, dr. Abdul Mabud Chowdhury, die Boris Johnson waarschuwde voor de risico's die verzorgend personeel liep omdat ze over onvoldoende beschermende hulpmiddelen beschikten, is nu zelf overleden aan covid-19. Eind maart schreven bijna 4.000 artsen in een open brief in de krant The Sunday Times dat zij "elke dag hun leven in gevaar brachten" door zonder adequate bescherming te werken.Niet alleen controleert de overheid nu de mondmaskers die ze verspreidt, het kabinet van minister De Backer benadrukt ook dat het bij de aankoop zorgvuldig tewerk gaat. "Bij een aanbod komt er een boekenonderzoek van de leverancier, worden certificaten opgevraagd, enzovoort. Dat is nodig, want er zijn valse certificaten in omloop", zegt Caroline Leys, de woordvoerster van De Backer. "Een dienst gaat nu ook ter plaatse om de bestelling, de loten en de fabrieken te controleren." (Belga)De Belgische Beroepsvereniging van Artsen-Specialisten in Medische Biopathologie (BBASMB) is er niet over te spreken dat de overheid de PCR-tests op Sars-CoV-2 door labs van de farma-industrie laat uitvoeren en niet door de erkende klinische laboratoria. Minister De Backer noemt het spoor van de klinische labs een "logistieke nachtmerrie". De labs konden niet garanderen dat ze een toename naar 10.000 of 20.000 tests zouden aankunnen, luidt het. Het was niet duidelijk dat leveranciers zouden kunnen volgen en de labs hanteren verschillende protocollen. Het contract met de industrie zal trouwens na drie maanden uitdoven. De immuuntests op het virus die eraan komen, zouden de huisartsen wel door hun vertrouwde lab kunnen laten uitvoeren.Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) had tot op donderdag melding van dertien sterfgevallen door het coronavirus in voorzieningen voor personen met een handicap. De gevallen van overlijden zijn gespreid over heel Vlaanderen, meestal een of twee personen in een voorziening. Het agentschap ontving de cijfers op 9 april van 249 organisaties.Van alle 23.097 Nederlanders bij wie het coronavirus is vastgesteld, werkt 24 procent in de zorg. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het juiste aandeel varieert sterk van regio tot regio. In Groningen, waar er maar weinig besmettingen zijn, bedraagt het aandeel van de zorgverleners meer dan de helft. In Noord-Brabant waar de epidemie al het felst heeft toegeslagen, gaat het om 11%. De percentages hangen ook samen met het testbeleid. Huisartsen en andere zorgverleners in de eerste lijn zullen nog uitgebreider getest worden.Het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Heelkunde (RBSS) en de Belgische Groep voor Endoscopische Chirurgie (BGES) vermoeden dat de huidige coronacrisis leidt tot een gevaarlijke vertraging in diagnose en behandeling van andere aandoeningen. Het valt hen op dat er zich in de ziekenhuizen de laatste weken veel minder patiënten aanbieden met acute appendicitis, en dat een abnormaal groot deel van hen ernstig ziek is met een gesprongen appendicitis en een grote kans op ernstige complicaties. Ze doen onder meer een oproep aan huisartsen bij twijfel zeker door te verwijzen.De keuzes en het beleid van de Vlaamse regering de voorbije weken schoten tekort, zeggen drie grote vakbonden uit de zorgsector in een gezamenlijke mededeling. De Vlaamse overheid moet er nu voor kiezen om meer te coördineren, veel meer samen te werken en te investeren. "Omdat de Vlaamse regering niet voor materiaal kon zorgen, zijn de organisaties die het konden zelf op zoek gegaan", stellen de vakbonden. "Dat toont de weerbaarheid van de Vlaamse zorg- en welzijnssector, maar ook de zwakte van deze Vlaamse regering."Van de 146 Brusselse woonzorgcentra zijn er op dit moment 116 getroffen door het coronavirus. Dat meldt Brussels minister van Gezondheid Alain Maron. Er overleden 194 personen die positief waren getest, en nog 254 anderen die vermoedelijk het virus hadden opgelopen. Alle wzc in het Brussels gewest samen tellen 7.000 personeelsleden. Daarvan zijn er intussen 568 afwezig of ziek. (Met Belga)