...

Al voor de tiende maal probeert het Expertisecentrum met de Week van de Valpreventie de bevolking te sensibiliseren voor deze problematiek. Want er moet geen tekeningetje bij. Vallen bij ouderen kan ernstige gevolgen hebben. Niet alleen kan het tot breuken en hoofdletsels leiden, soms heeft vallen ook vroegtijdige overlijdens tot gevolg. Volgens de gegevens van het Expertisecentrum komt 30 tot 50% van de ouderen minstens éénmaal per jaar ten val. Dat zorgt voor een hoge maatschappelijke kost. Alleen al voor heupbreuken zou het in Vlaanderen naar schatting over 308 miljoen gaan. De vergrijzing zal de problematiek bovendien alleen maar doen toenemen. Ouderen komen door de coronamaatregelen steeds minder buiten. Daardoor bewegen ze minder, dat doet het risico op vallen toenemen. Bovendien hebben mondmaskers tot gevolg dat ze minder goed zien waardoor ze angstiger worden om vooral niet te vallen. Het gevolg is echter dat ze krampachtiger lopen. Dat verhoogt evenzeer het valrisico.Voor deze problematiek vraagt het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen bij de start van de tiende Week van de Valpreventie van 19 tot en met 25 april uw aandacht. Deze editie gaat door onder het motto 'Eén tegen allen, allen tegen vallen' en er wordt aan meegewerkt door drie bekende Vlamingen: Saartje Vandendriessche, Astrid Stockman en Steven Goegebeur. Zij zetten hun beste beentje voor om het risico op vallen bij ouderen zo klein mogelijk te maken.Meer info: www.valpreventie.be/week-van-de-valpreventie