...

Het antwoord van de Haute autorité de santé française (de Franse overheidsinstantie voor volksgezondheid) staat in Le Généraliste (Parijs). De conclusie van de HAS luidt als volgt: "Markers van myocardnecrose bepalen is niet geïndiceerd bij de behandeling van een vermoedelijk acuut coronair syndroom (ACS) in de ambulante geneeskunde - die behandeling berust hoofdzakelijk op het bellen van een SAMU - centre 15 (ambulance voor spoedeisende hulp). De enige uitzondering is het geval waarbij een asymptomatische patiënt een arts raadpleegt vanwege thoracale pijn die meer dan 72 uur voor de consultatie is opgetreden, van wie wordt vermoedt dat hij een ACS heeft gehad zonder complicaties en bij wie het ecg niets heeft opgeleverd. In dat geval kan het troponinegehalte (cTnI of cTnT) in het bloed worden bepaald. Andere markers van myocardnecrose (ASAT, LDH, totale CPK, CK-MB-activiteit en -massa, myoglobine) bepalen is niet geïndiceerd omdat die niet zo specifiek zijn."