...

Dr. Carmela Alcantara en haar collega's beoordeelden aan de hand van een erkende schaal, de Pittsburgh Sleep Quality Index, de slaap van 742 patiënten die met een acuut coronair syndroom in het ziekenhuis waren opgenomen. Uit hun analyse blijkt dat patiënten die in de maand na hun opname minder dan 7 uur per nacht sliepen (51% van de groep), een verhoogd risico (20,1%) liepen te overlijden aan of in het ziekenhuis te worden opgenomen voor myocardinfarct of instabiele angina pectoris tijdens het eerste jaar follow-up. Het risico voor patiënten die langer sliepen, was 14%. Het relatieve risico op een hartaanval in geval van slaaptekort stijgt dus met meer dan 50%, zelfs nadat er rekening werd gehouden met mogelijke verstorende variabelen. Deze studie bevestigt eerdere onderzoeken die een verband hadden aangetoond tussen een kortere slaap en hogere percentages cardiovasculaire accidenten. We stellen dus eens te meer vast hoe belangrijk de herstellende slaap is. Die kan als een cruciale factor worden beschouwd in geval van antecedenten van coronaire hartziekten. (referentie: International Journal of Cardiology 23 december 2013, doi:10.1016/j.ijcard.2013.11.135)