...

In opdracht van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nam Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) tussen 28 april tot 5 juni jl. een vragenlijst af bij 3.021 patiënten met een chronische ziekte en/of beperking. Zo'n 2.295 deelnemers vulden de vragenlijst volledig in, wat neerkomt op een respons van 76%. Respondenten werden gevraagd hun antwoorden te baseren op 'de afgelopen weken tijdens de coronacrisis'.Een van de vragen peilde naar de manier waarop deze patiënten contact onderhielden met hun huisarts. Wat blijkt? Van de chronisch zieken of mensen met een beperking maakte slechts 5% gebruik van teleconsultatie/videobellen. De meeste van deze mensen die contact hadden met de huisartsenpraktijk tijdens de coronapandemie, deden dit telefonisch. Een kwart had persoonlijk contact. Eerder rapporteerde Nivel (van Tuyl e.a., 2020) een toename van e-healthgebruik bij Nederlandse huisartsenpraktijken gedurende de coronapandemie. "Maar die had dus kennelijk geen betrekking op deze groep patiënten", klinkt het in een persbericht.Uit het onderzoek blijkt verder dat het meten van eigen gezondheidswaarden en het gebruik van domotica (gebruik van een alarm, een elektronisch deurslot, een elektronische medicijndoos en technologie om zaken in huis op afstand te bedienen zoals licht) in deze groep nauwelijks toenam in coronatijd.