...

Het gaat om de uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord van november vorig jaar. Om met name het zorgpersoneel te belonen voor de inzet tijdens de pandemie, werd besloten de koopkracht te verhogen. Op 22 december werd dit verder uitgewerkt in een deelakkoord.De functieclassificatieschaal zal worden herzien met de invoering van IF.IC voor het Vlaamse personeel van de zorgsector en de VIA-sectoren in het algemeen. Er komt een retroactieve compensatie om de koopkracht te verbeteren. Het zorgpersoneel zou ook een consumptiecheque van 300 euro krijgen - zoals het federale ziekenhuispersoneel.De bedoeling is onder meer dat een verpleegkundige in een woonzorgcentrum hetzelfde loon kan krijgen als een in het ziekenhuis.De Vlaamse Regering besloot vrijdag een bedrag van 32,7 miljoen euro over te maken aan de Fondsen Sociale Maribel, om de uitbetaling mogelijk te maken van de beloofde consumptiecheques tegen eind maart. Het bedrag van 300 euro is berekend voor één VTE. Het bedrag voor individuele werknemers wordt berekend op grond van de totale werktijd en de tewerkstelling in de periode van 1 april tot 31 december vorig jaar.