...

Het Verzekeringscomité van afgelopen maandag keurde de nieuwe overeenkomst over langdurige zuurstoftherapie thuis (zie AK 2234) niet goed. Uit alle hoeken klinkt er protest, zegt Marc Moens (Bvas).Alle partijen zitten op hun paard, licht Moens toe. "De officina-apothekers en de huisartsen worden uitgesloten uit de chronische zuurstoftherapie; ze mogen alleen nog als verstrekker optreden bij de acute zuurstoftherapie. De pneumologen willen niet voor de habbekrats werken die er per patiënt voor hen voorzien is in de overeenkomst; ze dragen de eindverantwoordelijkheid voor de behandeling en ze moeten veel administratief werk verrichten. De ziekenhuizen willen ook een hoger bedrag per behandelingsdag, want de kosten voor manipulaties en werk voor hun ziekenhuisapothekers gaan sterk toenemen. Alle chronische zuurstofpatiënten moeten nu hun zuurstof via de pneumologen in een ziekenhuis gaan halen. De zuurstofleveranciers zeggen dat hun dienstverlening tegen dergelijke bradeerprijzen onmogelijk wordt."Ondanks een ontbrekend advies van de budgetcontrolecommissie, wou de administratie het dossier maandag doordrukken "onder de voorwaarde van een positief advies van de budgetcontrolecommissie", gaat dokter Moens verder. De nieuwe regeling zou overigens bijna dubbel zoveel besparingen opleveren als geraamd, gaf Ri De Ridder (Riziv) toe: 24 tot 32 miljoen in plaats van de vooropgestelde 15 miljoen euro. Spiriva bisVolgens Moens zal geen enkele pneumoloog de nieuwe overeenkomst ondertekenen. "Enkele professoren pneumologie lieten verstaan dat ze hun universitaire ziekenhuisdirecties zullen aanraden de nieuwe conventie te weigeren. Ze gebruikten hierbij de termen 'beledigend' en 'beschamend' in hoofde van de pneumologen." Alle bestaande conventies houden wel op te bestaan vanaf 1 mei. "Ik heb voorgesteld dat de ziekenfondsen die zorg dan maar helemaal zelf ter harte moeten nemen. Een Spiriva bis verhaal met andere woorden." De werkgroep ad hoc wordt opnieuw samengeroepen en het punt is geagendeerd op de volgende vergadering van het Verzekeringscomité, op 7 mei.