...

Maandag is het weer de eerste schooldag. Een uitgelezen moment om aandacht te besteden aan de meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen: astma. Zo werd in juni in Lissabon op de Wonca Europe conferentie een studie voorgesteld waaruit blijkt dat "veel te veel Nederlandse kinderen tussen 6 en 18 jaar de diagnose astma krijgen opgeplakt".De prevalentie bedraagt er 5 à 10%. Nederlandse huisartsen mogen zelf geen spirometrie uitvoeren, ze moeten hiervoor doorverwijzen naar de pediater. De studie van het eerstelijnscentrum in Utrecht ging na of die drempel niet tot overdiagnose leidt. Dat gebeurde via een retrospectieve analyse van registratiedata bij vier academische eerstelijnscentra in Utrecht. De analyse includeerde 652 kinderen tussen 6 en 18 jaar. Daarbij was voorafgaand de diagnose astma gesteld (546) of ze kregen medicatie alsof ze astma hadden (308)."Een correcte diagnose werd gesteld", zo luidt het, "door middel van spirometrie". 105 kinderen bleken inderdaad astma te hebben, 151 hadden 'waarschijnlijk' en 391'waarschijnlijk geen' astma. Bij vijf kinderen was er duidelijk geen astma. En dus besloten de onderzoekers dat de eerste lijn astma overdiagnosticeert. "Dit moet beter gestructureerd en gemonitord worden. De oplossing ligt in het mogelijk maken van spirometrie door de huisarts."BelgiëBij ons mogen huisartsen wel spirometrieën uitvoeren. "Toch bedraagt de prevalentie van astma bij 10- à 11-jarigen in ons land 11 à 12%", zegt pediater en kinderallergoloog Marc Raes op basis van de internationale ISAAC-studie (International Study of Asthma and Allergies in Childhood). Dokter Raes: "Dit is de enige 'officiële' gestructureerde bevraging met een gestandaardiseerde vragenlijst. Internationaal bevinden we ons aan de bovenkant van het gemiddelde en dus ben ik wel verwonderd over de Nederlandse resultaten."Het volledige artikel leest u vandaag in Artsenkrant.