...

Om uw gegevens te controleren, moet u op de website van het RIZIV inloggen en naar de toepassing gaan van de verificatie van de kiezerslijst.Elke arts die ten onrechte niet is ingeschreven (of wel) of van wie de gegevens niet correct zijn opgenomen op de kiezerslijst, heeft tot 21 maart aanstaande (postdatum) om een bezwaarschrift in te dienen bij het Riziv. Het Riziv moet zich dan binnen de 15 dagen na de indiening van het bezwaarschrift uitspreken over de gegrondheid van het bezwaarschrift.Wijzigingen van het adres kan u zelf op de website uitvoeren, maar de taalrol en andere gegevens m.b.t. de naam kunnen enkel door middel van een schriftelijk aangetekend schrijven worden gewijzigd. Ook als u wenst opgenomen te worden op de kiezerslijst enkel voor de periode van de verkiezingen moet u een aangetekend schrijven sturen.Dat kan naar dit adres: Riziv Dienst voor Geneeskundige Verzorging T.a.v. de heer H. De Ridder Leidend Ambtenaar Tervurenlaan 211 1150 Brussel