...

Vorig jaar werd de afwezigheid van 58.808 zieke, federale ambtenaren gecontroleerd. Slechts tien keer werd een klacht ingediend. In 2009 en 2008 waren er respectievelijk 69.709 en 66.022 controles, gevolgd door 27 en 25 klachten. Dat maakt dus een totaal van 72 klachten de laatste drie jaar.In geval van een klacht moet de scheidsrechterarts oordelen wie gelijk heeft: de controlearts of de behandelend arts. In twee gevallen op de drie wordt de opinie van de behandelend arts bevestigd. In Walloniis de scheidsrechterarts wel milder dan in Vlaanderen. Bij onze Franstalige landgenoten werd de afgelopen drie jaar in 77% van de gevallen de behandelend arts in het gelijk gesteld, tegenover 57% in Vlaanderen.