...

Het aantal gevallen is sinds 1998 met 2,4% per jaar gestegen. Volgens de auteurs wordt endocarditis nog altijd beschouwd als een vrij zeldzaam probleem. Toch is de incidentie van endocarditis 2- tot 3-maal hoger dan die van tuberculose en syfilis. De auteurs onderstrepen ook dat een aantal gevallen van endocarditis wordt opgelopen in ziekenhuizen, en dus zou kunnen worden voorkomen. In ongeveer de helft van de gevallen wordt de endocarditis veroorzaakt door Staphylococcus aureus, en in 53% van die gevallen gaat het dan om een meticillineresistente stafylokok. Ook in Europa zou de incidentie van endocarditis stijgen. (referentie : Bor DH et al. PLoS ONE . 2013;8:e60033)