...

De bewogen vergadering van 12 november is ondertussen weer een half jaar geleden. De gedeeltelijke opheffing van de contingentering stond wel opnieuw op de agenda, maar er was daarover geen nieuws."Het KB komt er deze legislatuur niet meer. De werkgroep die vanwege de verschillende ministers van Volksgezondheid de opdracht had gekregen de zaak uit te werken, komt niet meer samen omdat de regering intussen alleen nog lopende zaken afhandelt. Het dossier wordt over de verkiezingen heen getild", zo stelt kervers commissielid Marc Moens.Over de urgentie van de vraag die vorige keer op tafel werd gelegd, werd nog lang gedebatteerd. "De urgentie was toen louter politiek, de minister wilde de contingentering (deels) afvoeren", luidt het oordeel van de Bvas-ondervoorzitter.AdviesorganenProf. Jan De Maeseneer pleitte volgens dr. Moens opnieuw voor een actievere rol van de Planningscommissie. Het raakt voor dr. Moens een fundamenteel probleem: in allerlei adviesorganen van het Riziv en de FOD Volksgezondheid, zitten artsen, kinesitherapeuten, thuisverpleegkundingen, enzovoort. Zij bereiden dossiers voor en komen naar de vergaderingen. "Voor velen van hen is een namiddag in Brussel vergaderen ook een halve dag inkomen derven."De minister is vaak wettelijk verplicht advies te vragen. "Ik treed Jan De Maeseneer bij wanneer hij vraagt om het advies ernstig rekening te houden. Wanneer de minister het naast zich neerlegt, zou het niet meer dan normaal zijn dat ook degelijk wordt gemotiveerd waarom."