...

Een app die je waarschuwt dat je in contact bent geweest met een persoon die besmet bleek te zijn met het coronavirus. Steeds meer landen gaan het gebruik ervan promoten. Dat houdt evenwel een gevaar in voor de privacy.BluetoothIn het beste geval maakt een dergelijk app gebruik van de Bluetooth-technologie. Je smartphone houdt bij welke andere smartphones Bluetooth in de nabijheid heeft gedetecteerd.Wanneer iemand covid-19 heeft opgelopen, kan zijn smartphone met die lijst de andere personen een waarschuwing sturen.Een andere mogelijkheid is om iemands locatie met de smartphone bij te houden. Bij deze methode rijzen er evenwel nog meer privacyproblemen.ResolutieIn de Kamer diende Jessika Soors van Groen een voorstel van resolutie in om de krijtlijnen vast te leggen voor de bescherming van de privacy bij het gebruik van zo een app. De app moet volgens haar dienen om burgers te beschermen en niet om hen te controleren.Het gebruik van de app moet daarom een keuze van de burger blijven. De gegevens mogen ook niet centraal worden opgeslagen maar moeten bewaard blijven op de smartphone van de burger zelf.Er gebeurt geen tracking van de locatie van de burger. En iemand die besmet is kiest zelf om dat gegeven te delen. De resolutie krijgt alvast de steun van Sp.a, CD&V, Open VLD en PS, meldt Belga.GDPRMinister Philippe De Backer (Open VLD) verklaarde in De Kamer dat bij 'contact tracing' technologie een rol kan spelen.De contact tracing is eigenlijk een bevoegdheid van de gewesten, maar die bekijken samen met de federale regering hoe dat het best kan gebeuren.De apps die hiervoor in aanmerking komen worden nu onderzocht. Maar voor minister De Backer moet alles binnen het kader van de Europese privacyregels - de GDPR-richtlijn - gebeuren.