...

Tien jaar na de invoering van de euthanasiewet is deze visietekst een kleine doorbraak die de gegroeide praktijk bevestigt. Hij werd goedgekeurd en verspreid langs palliatieve netwerken. Tot nu toe kwamen er niet echt negatieve reacties op volgens de FPZ. De tekst is ook het gevolg van een vertrouwensband die geleideljk groeide onder equipeartsen met daarbij LEIF-artsen.Twee stellingen staan centraal: • Palliatieve teams staan open voor elke patit, ook voor patiten met euthanasievragen.• Palliatieve zorg is een garantie voor een zorgvuldig en zorgzaam omgaan met euthanasie.Directeur van de FPZ Paul Vandenberghe is uitermate tevreden met deze consensus. Wel beseft hij dat deze consensus op het terrein nog niet overal de realiteit is, maar dat de federatie unaniem tot ditzelfde standpunt kwam, is toch een mijlpaal. "Enkele jaren geleden was dit niet denkbaar."Hij beklemtoont dat de patit dus niet van sector hoeft te wisselen als hij met een euthanasievraag zit. Die euthanasie wordt bij voorkeur ook uitgevoerd waar de patit al verblijft.