...

De prevalentie van geestelijke gezondheidsproblemen bij personen met een verstandelijke beperking wordt 3 à 5 maal hoger geschat dan in de algemene populatie. Farmacotherapie is een veel gehanteerde behandelwijze bij probleemgedrag. Medicatie wordt vaak voorgeschreven aan personen met een verstandelijke beperking zonder dat er een diagnose gesteld werd, het zogenaamde off-label voorschrijven. Nochtans is hiervoor vaak weinig evidentie, is de effectiviteit beperkt en zijn de nadelige gevolgen op korte en lange termijn aanzienlijk.Een aantal zorginstellingen participeerden in de afbouwstudie in kader van het EQUALITY ResearchCollective onderzoek over het gebruik van psychofarmaca bij deze doelgroep. EQUALITY ResearchCollective stelt de resultaten van dit onderzoek voor op een congres over dit thema op vrijdag 21 juni 2024 georganiseerd door HOGENT.PraktijkervaringenNaast inzichten en evidentie uit de afbouwstudie staan ook praktijkervaringen van de deelnemende voorzieningen, praktijkgerichte workshops en innovatieve benaderingen voor het bevorderen van Quality of Life en het omgaan met probleemgedrag bij personen met een verstandelijke beperking op de agenda.Het congres staat open voor iedereen die werkt met volwassen met een verstandelijke beperking: psychiaters, huisartsen, maar ook orthopedagogen, psychologen, begeleiders voorzieningen en dienst VAPH en GGZ, ... Het vindt plaats in Vormingscentrum Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent; online deelnemen is eveneens mogelijk.Meer info hier.