...

Dat schrijven Niteesh Choudhry (Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical School) en collega's in de Archives of Internal Medicine. De onderzoekers analyseerden een databank van ongeveer 2,5 miljoen patiten die hartmedicatie kregen voorgeschreven (onder meer een statine, een ACE-remmer, of een angiotensinereceptorblokker). Drie maanden lang verzamelden ze gegevens over het aantal geneesmiddelen dat de patiten kregen voorgeschreven, zowel voor hartziekten als andere aandoeningen, hoeveel artsen die medicatie voorschreven, hoeveel apotheken de patiten aandeden om de medicatie op te halen, en hoe vaak ze bij de apotheker langsgingen. Dat alles om een idee te krijgen over de complexiteit van het geneesmiddelenvoorschrift. De patiten werden nadien een jaar lang gevolgd. Nood aan nieuwe strategie Gedurende de eerste drie maanden gingen ze gemiddeld vijf maal bij de apotheker langs met gemiddeld elf voorschriften, voorgeschreven door twee artsen voor zes verschillende geneesmiddelen. De onderzoekers stelden vast dat een grotere complexiteit (voorschriften van meerdere artsen, meerdere bezoeken aan de apotheker om alles af te halen...) de therapietrouw in het gedrang bracht.Ze besluiten dat het geneesmiddelengebruik en het geneesmiddelenvoorschrift voor patiten met cardiovasculair lijden complex is, en dat strategie om die complexiteit terug te dringen wellicht zouden helpen om de therapietrouw te optimaliseren.