...

De community health workers (CHW's) zullen ingeschakeld worden in Vlaanderen, Brussel en Wallonië en moeten kwetsbare groepen, lees mensen die door de coronacrisis extra hard getroffen worden zowel op vlak van gezondheid als op sociaal-economisch vlak, ondersteunen in het krijgen van de nodige zorg. Uit een studie van het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE) uit 2020 blijkt een stijgende ongelijkheid op vlak van toegang tot noodzakelijke gezondheidszorg. "Zorg is vaak niet aangepast aan de situatie van de zorgbehoevende", klinkt het in een persbericht van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en Karine Lalieux, minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. "Dat moet anders, zeker in het licht van de huidige coronacrisis, met het oog op vaccinaties en psychosociaal welzijn." In totaal wordt er 2.965.000 euro vrijgemaakt om gedurende een termijn van negen maanden 50 CHW's in te schakelen. Het gaat om maatschappelijke werkers, die als brug moeten fungeren tussen kwetsbare groepen en de gezondheids- en welzijnssector. Concreet door zich op het terrein te begeven, in wijken, en gesprekken aan te knopen op basis van vertrouwen zodat mensen de juiste diensten en administratie leren kennen.Een van de belangrijkste vaststellingen uit de Taskforce Kwetsbare Groepen, waarbinnen het project tot stand kwam, blijkt namelijk dat de communicatie met kwetsbare groepen vaak te wensen overlaat. Hierdoor raken ze sterk sociaal geïsoleerd. Via deze weg willen de initiatiefnemers ook de digitale kloof verkleinen, zo staat er. "Een deel van de bevolking heeft geen toegang tot het internet, of kan moeilijk om met nieuwe technologieën. Ook hierin vormen CHW's een belangrijke link." De aanwerving van de 50 CHW's start volgende maand. De coördinatie gebeurt door het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) dat reeds "goede ervaring" kan voorleggen met het inzetten van field agents. De CHW's worden ingekapseld in de bestaande eerstelijnshulp en werken complementair met de al bestaande projecten binnen de verschillende gewesten. Op het einde van het traject volgt een evaluatie van het aantal contacten, en soort interventies.