...

"We hebben een poortje gevonden naar verbeelding", verkondigde neuroloog Jack Gallant. Zijn onderzoeksgroep aan de universiteit van het Amerikaanse Berkeley ontwikkelde een methode om hersengolven om te zetten naar videobeelden. De mogelijke toepassingen zijn legio.Met een fMRI-scanner konden de Amerikaanse wetenschappers de hersenactiviteit van drie proefpersonen decoderen terwijl die videobeelden bekeken. Achteraf werd met computerprogramma's gezocht naar overeenkomsten tussen de hersenactiviteit en de visuele patronen uit de filmpjes. En met die informatie slaagden de wetenschappers erin de omgekeerde beweging te maken: de filmpjes opnieuw samenstellen op basis van de hersengolven.