...

Het gaat om de volledige vernieuwing van alle mandaten voor de periode 2011-2015. Twee eerdere oproepen tot kandidatuurstelling leverden onvoldoende respons op. Vandaar een derde oproep vandaag in het Staatsblad.Kandidaten die zich al eerder aandienden, hoeven dat nu niet opnieuw te doen. Hun kandidaturen blijven geldig.De Commissie houdt zich bezig met:- het inwinnen en centraliseren van informatie over de verschillende projecten inzake onderzoek op embryo's, met inbegrip van de projecten waarover de plaatselijke ethische commissies een negatief advies hebben uitgebracht;- het voorkomen van wetenschappelijk onverantwoorde ontwikkeling van identieke onderzoeksprojecten;- het evalueren van de toepassing van de wet;- het formuleren van aanbevelingen in de vorm van adviezen met het oog op wetgevende initiatieven of andere maatregelen;- het formuleren van aanbevelingen in de vorm van adviezen over de toepassing van de wet ten behoeve van de plaatselijke ethische comit.De Commissie bestaat uit 14 effectieve en evenveel plaatsvervangende leden, die door de Senaat worden aangewezen voor een hernieuwbare periode van vier jaar. In totaal zijn er dus 28 mandaten te begeven, waarvan acht ingevuld door artsen.