...

In onze buurlanden kijkt niemand meer op van een ziekenhuis dat door een profitorganisatie - commercieel dus - in handen wordt genomen. In België konden ziekenhuizen tot nog toe evenwel uitsluitend publiek of privaat non-profit worden uitgebaat. Stefaan Callens (KU Leuven): "Tot nog toe was ons wettelijke en politieke klimaat niet klaar voor de commerciële uitbating van ziekenhuizen. Door het vereiste minimum van 150 bedden en het moratorium haakte de privésector af. Maar de dreigende en onbeheersbare kosten van de gezondheidszorg, de recente staatshervorming en een aantal nieuwe decreten en besluiten kunnen daar wel eens heel snel verandering in brengen."StaatshervormingHet is in feite de staatshervorming die het vuur aan de lont steekt, legt prof. Callens uit. Want daardoor gaan de erkenningsnormen naar de gemeenschappen. "De verplichting om als ziekenhuis over 150 erkende bedden te beschikken, wordt nu dus een bevoegdheid van de gemeenschappen. Voor de uitbating van een ziekenhuis moet je ook geen vzw, non-profitorganisatie of universiteit meer zijn. Dat kan eveneens als nv."Ook de subsidies voor infrastructuurinvesteringen en medisch-technische diensten verkassen naar de gemeenschappen. Bovendien is er het Vlaams besluit dat op 15 april 2014 in het Staatsblad verscheen en dat het makkelijker maakt om als vzw-aanvrager samen te werken met commerciële partners.Dat alles betekent echter niet dat we op voorhand negatief moeten staan tegenover meer betrokkenheid van profitorganisaties in de zorgsector, benadrukt meester Callens. "Maar het is wel van groot belang dat er controle is en dat overheidsgeld niet zomaar direct naar aandeelhouders gaat. Dat kan vermeden worden door bijvoorbeeld beperkingen voor winstdeelname, maximumprijzen voor patiënten of te behalen kwaliteitscriteria vast te leggen."Een uitgebreid artikel over deze kwestie, en over de consequenties voor de ziekenhuisartsen, leest u Artsenkrant van vrijdag 9 mei.