...

Wie in België komt werken of studeren, kan voortaan zijn rechten en plichten op het vlak van sociale zekerheid eenvoudig nagaan. De federale overheid lanceerde de portaalsite http://www.coming2belgium.be/, waar bezoekers hun eigen profiel kunnen invullen en informatie kunnen opvragen over een welbepaald onderwerp.Gebruikers moeten enkel hun nationaliteit, land van herkomst en statuut (werknemer, werkgever, student, ...) selecteren. Daaronder kunnen ze een van de negen onderwerpen aanvinken waar ze informatie over willen: arbeidsongeschiktheid, arbeidsongevallen, beroepsziekten, jaarlijkse vakantie, kinderbijslag, pensioen, sociale bijdragen, terugbetaling medische kosten, werkloosheid en brugpensioen. Meteen daarna krijgen ze de informatie die ze nodig hebben.Niet voor vakantiegangersDe website is een handig gebruiksvoorwerp voor buitenlanders die voor lange tijd naar België komen en voor Belgen die na een lange tijd in het buitenland terugkeren naar ons land. De informatie is niet bedoeld voor vakantiegangers en mensen die hier slechts kort blijven.Coming2Belgium is een initiatief van de FOD Sociale Zekerheid, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en Smals (dat e-governmentprogramma's ondersteunt). In 2010 werd Leaving Belgium al gelanceerd. Daar kunnen Belgen die in het buitenland gaan wonen, werken of studeren terecht voor informatie over de sociale zekerheid.VoorbeeldArtsenkrant nam de proef al op de som: een Portugese student komt studeren in België. De jongeman vraagt zich af of de medische kosten die hij hier maakt, terugbetaald worden. Een behulpzame medestudent raadt hem aan Coming2belgium te raadplegen. Vijf muisklikken leveren hem volgende informatie op:- U brengt uw ziekenfonds in Portugal best op de hoogte van uw studies in België en vraagt een Europese ziekteverzekeringskaart aan (EZVK) voor de terugbetaling van noodzakelijke geenskundige zorg.- De geneeskundige verstrekkingen waar u in België van geniet, blijven ten laste van uw ziekteverzekering in Portugal.**- Als u zich domicilieert in België, moet u zich tot een Belgische zieketeverzekeringsinstelling richten.Onderaan krijgt de student ook de nodige contactinformatie voor het geval hij nog vragen heeft.