...

Wetenschappers van de University of Southern California zijn er immers voor de eerste keer in geslaagd aan te tonen dat kinderen met een genetische aanleg (met een variant van het MET-gen) die aan luchtvervuiling waren blootgesteld meer risico liepen ASS te ontwikkelen. In hun onderzoek, uitgevoerd bij 408 kinderen van 2 tot 5 jaar van wie er 252 beantwoordden aan de criteria voor autisme of ASS, werd de blootstelling aan luchtvervuiling onderzocht op basis van de laatste verblijfplaatsen van de kinderen en hun moeders en van de bronnen en niveaus van plaatselijke verontreiniging. Aan de hand van een bloedonderzoek gingen ze na of er bij die kinderen sprake was van een wijziging van het gen voor de receptor voor tyrosinekinase, het MET-gen. Eerder onderzoek had reeds aangetoond dat blootstelling van een baby aan verontreiniging zijn risico op ASS verdrievoudigde. Uit een andere studie bleek dan weer dat er twee keer meer autistische kinderen worden geboren in de meest vervuilde regio's dan in de minst vervuilde. (referentie: Epidemiology, verschijnt in januari 2014, doi: 10.1097/EDE)