...

"Mensen die normaal niet met vakantie kunnen, bieden we in Domein Polderwind individuele en groepsvakanties zonder beperkingen aan. Het gaat dan om ouderen, mensen met een beperking, zieken en hun familie... Daarnaast staan we open voor maatschappelijk verantwoord ondernemerschap."Aan het woord is Wilfried Vantyghem, manager van Domein Polderwind in het West-Vlaamse Zuienkerke. In 2013 kocht het Rode Kruis- Vlaanderen (RKV) dit domein van 24 hectare - waarvan 15 hectare water - van Toerisme Vlaanderen. Tot eind de jaren 1990 stonden hier bungalows en had de Gezinsbond het domein in erfpacht. Daarna stond het een tijdlang leeg.Het RKV startte dan in 2017 met de bouw van het Zorghotel. Dat opende in maart 2018 de deuren. Vantyghem: "Lang voordien al organiseerde het RKV aangepaste vakanties voor mensen met een beperking. Daarvoor maakten we in samenwerking met RK Nederland gebruik van aangepaste hotels in Nederland, onder meer ook de cruiseboot Henri Dunant."Tien jaar geleden al rees het idee om een eigen infrastructuur uit te bouwen waar hoog zorgbehoevenden op vakantie kunnen gaan. "Drie jaar geleden, in 2015, namen we het concept dan op in het Strategisch Plan 2020 van het RKVlaanderen. Het domein kreeg van Toerisme Vlaanderen een erkenning als zorghotel", dixit Vantyghem.Drie concepten liggen ten grondslag aan het domein. De architectuur is gebaseerd op de Chinese Tulou-filosofie. Een Tulou is een cirkelvormige, traditionele groepswoning. Naar analogie daarmee is Polderwind in een cirkelvorm gebouwd met een gemeenschappelijk gelijkvloers en slaapkamers boven. Het ligt als een cocon rond een mooie windluwe binnentuin."Alles is uitgetest door mensen met een beperking," legt Vantyghem uit. "Licht dementerenden vinden het bijvoorbeeld fantastisch dat er zoveel glas is. Onder meer heeft dat als voordeel dat de buddy in het restaurant kan blijven zitten en vandaaruit de dementerende toch overal goed kan blijven volgen."Een tweede uitgangspunt is het concept inclusie. Vantyghem: "Dit is geen hotel uitsluitend voor ouderen, zieken of gehandicapten. Wel staat in de inrichting een vakantie zonder beperkingen aangepast aan ieders noden centraal. Zo hebben we bijvoorbeeld een hoge inkombalie waar valide mensen terechtkunnen, naast een lage inkombalie voor mindervaliden."Het derde principe is de combinatie van 'integratie' en 'vakantiebeleving'. "Integratie," aldus Vantyghem, "wil bijvoorbeeld zeggen dat er op het domein een aantal private delen zijn maar ook dat er een wandelpad is dat toegankelijk is voor iedereen, ook voor mensen van buiten het domein. We plannen nog een fietspad als onderdeel van het fietsnetwerk Brugse Ommeland."Domein Polderwind beoogt vakanties zonder beperkingen aan te bieden aan mensen met een beperking, aan zieken en ouderen. Tegelijk zijn ook familie leden en mantelzorgers welkom. Het hotel voorziet zorgondersteuning op maat. Voor zwaar zorgbehoevenden zijn er aangepaste kamers en faciliteiten. Vantyghem: "We bieden zowel voor groepen als voor individuen sociaal toerisme aan. Dat wil zeggen dat hier groepen ziekenfondsleden, mensen uit woonzorgcentra maar ook individuele vakantiegangers terecht kunnen."Niet onbelangrijk is dat hieraan een solidair Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap (MVO) gekoppeld werd. Het domein staat open voor organisaties en bedrijven die er willen vergaderen, aan teambuilding doen enz. Daarvoor zijn de nodige faciliteiten zoals vergaderzalen en teambuildingwerking voorhanden.Wilfried Vantyghem: "MVO genereert omzet. Een deel daarvan gebruiken we om mensen die uit de boot vallen een vakantie aan te bieden. Dit volgens de spreekwoordelijke 80/20-regel. De hoofdzaak en de hoofddoelstelling (80%) is het aanbieden van vakanties. De financiële ondersteuning door bedrijven is goed voor 20%."Alles is financieel afgetimmerd. Het RKV nam de coördinatie van de financiering (o.a. door giften, wervingsacties enz.) voor de aankoop van de grond en de bouw van het hotel op zich. Ook Toerisme Vlaanderen ondersteunde het project financieel. De exploitatie en het onderhoud van Domein Polderwind dient gefinancierd te worden vanuit de eigen activiteiten.