...

Dit jaar bestaat de wet op de patiëntenrechten tien jaar. Vraag is echter of er veel te vieren valt. De overgrote meerderheid van de patiënten kent de wet niet en weet niet wat die inhoudt. Met de regelmaat van een klok komt ook kritiek op de uitvoering van de wet door de spelers op het veld. Vooral de ziekenhuizen worden daarbij geviseerd.Minister Onkelinx werd over de wet ondervraagd in het parlement. Maar de minister ging niet in op die vragen. Ze kondigde aan dat er op 26 oktober een colloquium over de wet op de patiëntenrechten wordt georganiseerd door de FOD Volksgezondheid en de commissie Rechten van de Patiënt. "Ik zal natuurlijk veel aandacht besteden aan de conclusies ervan.", zegt Onkelinx. "De bekendmaking van de patiëntenrechten blijft een prioriteit voor de FOD Volksgezondheid, net als in het verleden. De wet betekent immers inderdaad een grote vooruitgang voor de patiënt."Op de dag van het colloquium zal ook een derde informatiecampagne worden gelanceerd.