...

Farmaka heeft 28 medewerkers in loondienst. Vanaf 1 oktober gaat hun opzegtermijn in. Vanaf 1 januari 2018 krijgt de vzw geen subsidies meer. In het EBP-plan van de minister, waarvan de krijtlijnen rond de jaarwisseling werden vastgelegd, was er sprake van een reorganisatie van de pijler geneesmiddelen. "Ons werd gesuggereerd dat we geïntegreerd zouden worden met de BCFI", stelt Didier Martens, directeur van Farmaka vzw. Dat zag Farmaka wel zitten want de beide organisaties binnen de Fagg werken al nauw samen. Er werd voorafgaand overleg met de betrokken organisaties beloofd.Subsidie stopgezet"Eind maart kregen we een gesprek op het kabinet van de minister. Men verzekerde ons dat voor eind juli het volledige plan bekend zou worden gemaakt, zodat we de nodige voorbereiding konden starten.""Maar eind juni vernamen we van de directie van het FAGG dat het project zou worden stopgezet. Dat is ondertussen door het kabinet van de minister bevestigd," aldus Didier Martens. Farmaka ontving geen verdere informatie.Onder de omstandigheden had de directie van Farmaka evenwel geen andere keuze dan de procedure in te zetten voor een collectief ontslag van de 28 medewerkers in loondienst. Ook de samenwerking met een tiental zelfstandig werkende 'redacteurs' zal Farmaka vzw moeten stopzetten. Het gaat onder meer om een 15-tal 'artsenbezoekers' - vooral apothekers. Het wetenschappelijke studiewerk gebeurt vooral door artsen.Onafhankelijke geneesmiddeleninformatieDe artsenbezoekers legden in 2016 ruim 9.600 bezoeken af bij 5.200 huisartsen - 43% van de actieve huisartsen in België. Daarvoor kreeg het 1,2 miljoen euro van de FAGG. Daarnaast staat Farmaka in voor het up-to-date houden van het Formularium Ouderenzorg, dat sinds kort digitaal consulteerbaar is en 300.000 keer per jaar wordt geraadpleegd. Daarvoor krijgt Farmaka 600.000 euro per jaar.Uit betrouwbare bronnen vernam Didier Martens dat het budget van het BCI in 2018 zou worden opgetrokken van 1,65 miljoen naar 2 miljoen euro. Het budget voor onafhankelijke geneesmiddeleninformatie wordt dus van een kleine 3,5 miljoen teruggebracht tot 2 miljoen euro, rekende Farmaka uit. Het is niet duidelijk hoe het BCFI met dit budget de activiteiten van Farmaka vzw, waaronder het Formularium, zal kunnen voortzetten.Een effectstudie onder leiding van professor Samuel Coenen (Universiteit Antwerpen) toonde aan dat huisartsen die informatie ontvingen van onafhankelijke artsenbezoekers, daarna 5,6% beter voorschreven. "Daarmee is Farmaka het enige EBM-project in ons land met een bewezen positief effect", aldus Didier Martens.