...

Het voorbije decennium groeide het aantal verzekerden in de gezondheidszorg met ruim 645.000, een toename met 6,3%. Grootste winnaar zijn de onafhankelijke ziekenfondsen. De CM hinkt achterop.Dat blijkt uit cijfers die het Verzekeringscomité kon inzien. Op 30 juni 2012 telde het Riziv welgeteld 10.904.425 verzekerden. Exact tien jaar eerder stond de teller nog op 10.258.795. De nota van het Verzekeringscomité laat ook zien welk ziekenfonds in de lift zit en welk niet. De sterkste terugloop zien we bij de NMBS-kas. Op tien jaar tijd is het ledenbestand met bijna 30.000 teruggelopen (-22,3%). Over dezelfde periode is het personeelsbestand van de spoorwegen drastisch afgeslankt, de cijfers zijn dus verklaarbaar. Kijken we naar de evolutie bij de drie grote bonden, dan kunnen de onafhankelijke ziekenfondsen (MLOZ) de mooiste cijfers voorleggen. Een tendens die jaar na jaar ook uit de jaarverslagen van het Riziv naar voren komt. Voor het eerst overschrijden de MLOZ de kaap van twee miljoen leden. Sinds 2002 is het aantal 'onafhankelijke' verzekerden met bijna een kwart toegenomen (+22,3%), een spectaculaire sprong voorwaarts. Ook de balans van de socialistische mutualiteiten (NVSM) oogt positief. Met een groei van ruim 9% doet de nummer twee beter dan het gemiddelde. Het socialistisch ziekenfonds telt nu 3,114 miljoen leden. Grote verliezer is andermaal de CM dat zijn ledenbestand op tien jaar tijd maar met 0,57% ziet aandikken, tot 4,532 miljoen verzekerden. Had de CM het gemiddelde stijgingspercentage van 6,3% gevolgd, dan zou het ziekenfonds nu 240.000 leden meer hebben. Het kleine liberale ziekenfonds (LLM) zit nog boven het half miljoen verzekerden maar bevindt zich in een neerwaartse spiraal met bijna 10% minder leden dan in 2002. Het neutrale ziekenfonds is aan een inhaalbeweging bezig en tikt af op 483.000 leden, een stijging met ruim 16%. Zijdelings lichten de Riziv-cijfers ook de sluier op over de evolutie van de kloostergemeenschappen. Van de 4.787 religieuzen uit 2002 blijven er tien jaar later nog maar 1.763 over (-63%). IrritatieDokter Marc Moens (Bvas) onthoudt vooral de slechte score van de CM. Hij ziet een verband met de attitude tegenover zorgverstrekkers. "Door de irritatie die ze teweegbrengen en de continue hatelijkheden en verdachtmakingen aan het adres van individuele artsen, apothekers en ziekenhuizen is de CM mee verantwoordelijk voor de hoge burn-out bij zorgverleners", zegt Moens. "Welke arts wil nu nog lid van de CM worden of blijven?" "De pesterijen met de terugbetaling van medicijnen tegenover hun eigen leden zijn nu nog niet zichtbaar in de cijfers, want de eerste processen voor de Arbeidsrechtbank zijn maar in 2012 gestart."